Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ὡραῖες ἐλπιδοφόρες εἰκόνες μετά τήν βροχή...

Αὐτό σημαίνει ὃτι εἲχαμε καλή βροχή καί ὃτι οἱ ταμιευτῆρες τῆς γῆς δέχτηκαν καλά ἀποθέματα νεροῦ για το καλοκαῖρι !
Οἱ εἰκόνες δείχνουν ὃτι δέν εἶναι λασπώδη κατεβάσματα ἀλλά καθαρό κατασταλλαγμένο νερό πού βγάζει ἡ γῆ ὃταν χορτάσει !
Σημαίνει ὃτι τα δένδρα καί τα ἀμπέλια πῆραν γερή ἀνάσα ζωῆς !...



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου