Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ χειμῶνας που νοσταλγοῦμε ...

Αὐτή ἦταν ἡ εἰκόνα πρίν ἀπό λίγο ...
Μόλις ἂνοιξε ὁ καιρός, φάνηκαν καί ἂλλες εἰκόνες ἀπό τά γύρω βουνά ....
Οἱ Ἀδέρες, κάτασπρες  !!!
Ἂσπρισε ἡ Κόταινα  !!! 
Ἂσπρισε το μεγαλοβοῦνι !!!
Ἡ Τσουκαλιά θα εἶναι ὃλη κάτασπρη !!! (Ποιός τολμᾶ νά πάει ὡς ἐκεῖ...)

Περιμένουμε κι ἆλλα ....

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

;ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ...

Ἐπειδή ὃλοι μας ἀκοῦμε συχνά τήν λέξι χιόνι καί προσδοκοῦμε να το δοῦμε και στίς αὐλές μας, αὐτή εἶναι μία παλιά νοσταλγική φωτογραφία με το χιονισμένο χωριό μας !
Μέ λίγη τύχη και προσευχές, ἲσως το ξαναδοῦμε αὒριο ...

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Εἰκόνες ἀπό τό πρόσφατο χθές ...

Ἲδιες αἰώνιες εἰκόνες, διαφορετικά πρόσωπα...Εἶναι οἱ εἰκόνες  που κάποιους τούς ἐνοχλοῦν καί θέλουν να τίς ξεριζώσουν γιά νά ἐπιβάλουν τήν ἰσοπεδωτική παγκοσμιοποίησι ...
Αὐτές ὃμως ἐπιμένουν κάθε χρόνο, να ἐπαναλαμβάνωνται...


 Καί μετά συνήθως, ἀκολουθεῖ λαϊκό πανηγῦρι !

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Τότε....

...Ἀρχοντικό τῆς ἐποχῆς !  Καί ὃμως, τήν ἀρχοντιά δέν τήν φτιάχνουν τα σαλόνια καί οἱ πισίνες, ἀλλά οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων .
Ὁ φοῦρνος εἶναι διόροφος... Στό ἰσόγειο κατοικοῦν οἱ κόττες ... 


Τό μαγγανοπήγαδο  εἶναι ἓτοιμο ... Περιμένει τό ἂλογο ...

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ...


Τό παλιό γεφῦρι στον δρόμο που ὁδηγοῦσε γιά τά Δίδυμα .
Μερικές ἑκατοντάδες μέτρα πάρα πέρα, πάνω στόν ἲδιο δρόμο, βρίσκεται το προσκυνητάρι με τήν ἐπιγραφή : ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 1893.
Ἀλλά αὐτό δέν ἦταν τότε προσκυνητάρι ... Ἦταν πυγή που ξεδιψοῦσε τούς ὁδοιπόρους καί τα ζῶα.
Σήμερα δεν ἒχει νερό . 
Ποιός φαντάζεται ὃμως πόσο πολύ ἂλλαξε ἡ φύσις ; Σήμερα εἶναι ἀδιανόητο να φανταστοῦμε ὃτι πάνω στόν βράχο τῆς πάρα κάτω φωτογραφίας ὑπῆρχαν νερά τά ὁποῖα μέσω τοῦ κτισμένου αὐλακιοῦ ὁδηγοῦνταν στόν  νερόμυλο τοῦ Λούγη τόν ὁποῖο θα παρουσιάσουμε ἂλλη φορά !
Γι΄αὐτὀ ἡ περιοχή όνομάζεται Δέσι . Ἀπό τό δέσιμο τῶν νερῶν με σκοπό να διοχετευτοῦν στόν νερόμυλο.
Τό 1893 λοιπόν τό Ἡλιόκαστρο ὑπάγοταν στόν δῆμο τῶν Διδύμων τά ὁποῖα ἦσαν ἂς ποῦμε ἡ μητρόπολις τοῦ χωριοῦ μας διότι οἱ πρῶτοι κάτοικοι ἦσαν κυρίως Διδυμιῶτες.
Ἒχει ἐπίσης μεγάλη σημασία να σκεφτοῦμε ὃτι ὁ πρῶτος δρόμος πρός Δίδυμα - Λουκαΐτη ἦταν ποιό σύντομος καί ποιό ὁμαλός διότι δέν εἶχε ἀνηφόρες ὃπως ὁ σημερινός.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ; ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ !!!...

Τελικά ἀπεδείχθη ὃτι σ αὐτήν τήν χώρα που ὀνόμασαν Ἑλλάδα, δέν ἒχεις δικαίωμα οὒτε να γεννηθεῖς, ούτε να ζεῖς , οὒτε να πεθάνεις !
Γι' αὐτό, καταντοῦμε με μεγάλη ἐπιτάχυνσι χώρα γερόντων που ἀντί για γαμήλιες χαρές, καθημερινά τήν ἀτμόσφαιρα πλημυρίζουν πένθιμες καμπάνες !
Γιά κάποιους ἀνθρώπους, αὐτό ἀποτελεῖ πρόβλημα καί προβληματισμό .
Γιά ἂλλους,  εὐκαιρεία να βγάλουν τα ἀπωθημένα τους ἐναντίον τῆς κοινωνίας πού ἐνεργοῦσε ...στραβά !
Ἀλλά ἡ μόνη ζωντανή συμμετοχή τῆς κοινωνίας, εἶναι στό καρναβάλι τῶν ἐκλογῶν !!!...
Δέν ἒχει πάρα πέρα ...
Ἂς καταλάβει λοιπόν ὁ κάθε συμβιβασμένος καί σκυμμένος μπρός στήν ἰσχύ αὐτῶν πού τήν ἀντλοῦν ἀπό τήν δική του συγκατάθεσι, ὃτι :
Η κοινωνία εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐξουσίας καί ὂχι τά ὂργανα πού ἐπιλέγει γιά να ἐφαρμώζουν τήν θέλησί της . 
Ἡ τοπική μας κοινωνία, ποτέ δέν ρωτήθηκε ἂν εἶναι διατεθειμένη να ἀναθέσει τον χῶρο τοῦ νεκροταφείου μας ὡς πηγή ληστρικοῦ εἰσοδήματος στόν δῆμο ὁ ὁποῖος ὂχι μόνον δέν διέθεσε τίποτα γιά τήν δημιουργία του , ἀλλά ἀπέδειξε  ὃτι ἡ γνώμη τῶν δημοτῶν ἀποτελεῖ ἀμελητέα ὑπόθεσι !
Πῶς δηλαδή ; Ὃταν ἢθελαν τήν ψῆφο ἒτρεχαν και κολάκευαν τίς εὐαισθησίες τῶν πολιτῶν  ὑποσχόμενοι δημοκρατία και διαφάνεια ἡ ὁποία ἀσφαλῶς δέν διασφαλίζεται μέσα ἀπό ἀνεπαρκεῖς ἐκπροσωπήσεις που ὑστερόβουλα νομοθέτησαν οἱ σχεδιαστές τοῦ συστήματος, ἀλλα ἀπό ἂμεση ἐπαφή με την κοινωνία . 
Ὢφειλαν λοιπόν να συνεδριάσουν ἐδῶ στόν τόπο, ὂχι στήν ἒδρα τοῦ δήμου που εἶναι ἂσχετη με το θέμα, ἀλλα ἐδῶ ἐνώπιον τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί να ποῦν . . Συζητοῦμε γιά τό νεκροταφεῖο σας. Πέστε μας, τί ἀνάγκες ἒχετε πάνω σ'αὐτό,  πού θα μποροῦσε να ἐξυπηρετήσει ὁ δήμος . 
Ἐμεῖς θα τίς καθορίζαμε καί θά λέγαμε : Εἶναι αὐτές ...
Μέ τήν σειρά του ὁ δῆμος, θά ἒλεγε, ὃτι αὐτές, ἒχουν αὐτο τό κόστος ...
Κι'ἐμεῖς, πάλι με τήν σειρά μας θά λέγαμε ἂν μᾶς συμφέρει να τίς καλύψει ὁ δῆμος ἢ έμεῖς μέσω τοῦ τοπικοῦ μας ἐκπροσώπου, μέσω κάποιου συλλόγου, ἢ κάποιων ἀνθρώπων.
Τίποτε ἀπό αύτα δέν ἒγινε . Ἁπλῶς αὐθαίρετα ἀποφάσισαν οἱ δήμιοι να προσθέσουν ἂλλο ἓνα χαράτσι πάνω στά ὑπάρχοντα που ἒχουν καταντησει δυσβάσταχτα καί ἐξοντωτικά ! 
Ἒ δέν πάει ἂλλο !  Δέν σᾶς χρωστοῦμε κύριοι να πληρώνουμε σ ἐσᾶς ἐνοίκια πάνω στήν ίδιοκτησία πού τό ἲδιο τό χωριό μέ συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία δημιούργησε!
Ὁ ἐκπροσωπος τῆς κοινότητας, σε συνεργασία με τόν πολιτιστικό σύλλογο καί με κάθε ὀργανωμένο φορέα, ὀφείλουν πάραυτα να συνέλθουν, να καλέσουν τούς πολίτες σε κοινή διαβούλευσι καί να ἐκφράσουν τήν βούλησί τους ἀπέναντι στόν δῆμο .
Ἐδῶ καί τώρα ! Ἐνώπιον τῶν δημοτῶν καί χωρίς χρονοτριβές !

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ...

Ὁ πολιτιστικός σύλλογος μέσω τῆς ἐκπροσώπου του, προσφέρει γλυκά ...

Ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου εἶναι σημαντική !
Ἡ φύσις, εἶναι ἰδιαίτερα μαγευτική μετά τίς πρόσφατες βροχές !