Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Εἲχαμε χρόνια να δοῦμε τέτοια πραγματα...

Αὐτό το ποτάμι κάποτε ἀποτελοῦσε πηγή ζωῆς τοῦ χωριοῦ. 
Ἐδῶ δίπλα ἀπό ἀπό αὐτόν ἦταν το κοινοτικό πηγάδι πού ἒπαιρναν τότε οἱ ἂνθρωποι νερό γιά να πιοῦν, κάτω ἀπό τήν γέφυρα ἀπό ἂλλο πηγάδι πότιζαν τά ζῶα τους, πάρα δίπλα ἡ βρύση πού ἒτρεχε νερό ὃλο το καλοκαῖρι καί ἒπλεναν οἱ νοικοκυρές τά ροῦχα τους, ἀριστερά καί δεξιά εἶχαν περιβολάκια καί σε ὃλη του τήν διαδρομή κινοῦσε τρεῖς νερόμυλους μέχρι να φθάσει στό Καταφύκι...
Παντοῦ εὓρισκες νεροχελῶνες, καβουράκια κόκκινα καί μικρά κοκκινοψαρα !
Πάρα κάτω εἰκόνες σημερινές... Λέτε να ξαναναστηθοῦν τά παλιά χρόνια ;
Ποιός ξέρει ἂν στήν ἀνθώπινη ἀλαζονεία καί ὓβρι δέν ἀπαντήσει ἡ φύσις με νέους παγετῶνες ;...Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Μία συγκέντρωσις με σημασία...

(Τό ἱερό ὂνομα τῆς ἱστορίας μας πού προσέβαλαν με τούς ὑποχθόνιους καί ξένων συμφερόντων πειραματισμούς των...)

...ἒγινε στό πνευματικό κέντρο τοῦ παλαιοῦ δημοτικοῦ σχολείου μετά ἀπό πρόσκλησι τοῦ προέδρου τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος Ἡλιοκάστρου κ. Ἀναργύρου Στάθη.
Ἀναλύθηκε ὁ νέος ρόλος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου σύμφωνα μέ τόν νέο "Καλλικρατικό" νόμο τοῦ 2018.
Οὐσιαστικά βέβαια δέν ὑπάρχουν καί τόσο σημαντικές ἀλλαγές οἱ ὁποῖες να σηματοδοτοῦν τήν πραγματική ἀνάστασι ἢ ἀναγέννησι τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.
Ἁπλῶς ὁ νόμος διασφαλίζει σέ καποιον ὑποκειμενικό βαθμό τά δικαιώματα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν γιά να ρίξει στάχτες στά μάτια αὐτῶν πού εἶχαν ἀντιδράσει στήν κατακρεούργησι τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ἀναπτυξιακῶν προοπτικῶν μεγάλων οἰκισμῶν, ὃπως γιά παράδειγμα τῆς Ἑρμιόνης ἡ ὁποία τάφηκε ἀπό τά κατασκευασματα αὐτά τά ὁποία ἐχθές ἀποκαλοῦσαν "Καποδίστριας" καί σήμερα "Καλλικράτης" .
Εἶναι ἡ ἀλήθεια πού κανείς μέσα ἀπό αὐτήν τήν συγκέντρωσι ὂχι μόνον δέν τόλμησε να ἀμφισητήσει,  ἀλλά ἀντίθετα ἀνέφεραν πολλοί με νοσταλγία τίς παλιές καλές ἐποχές στίς ὁποίες οἱ τοπικές κοινότητες εἶχαν τήν δική τους αἲγλη καί μέσα από τίς ὁποῖες ὑλοποιοῦντο σημαντικά καί μικροῦ κόστους ἒργα.
Ἂς θυμηθοῦμε  τόν δρόμο στίς Ἀδέρες ὁ ὁποῖος ἒγινε περίπου τό 1982 μέ αὐτεπιστασία τοῦ προέδρου με τό κοινοτικό συμβούλιο καί ὁ ὁποῖος παρά τό γεγονός ὃτι ὣς ὂγκος ἐργασιῶν ἦταν πολλαπλάσιος ἀπό τήν διαπλάτυνσι τοῦ δρόμου Ἡλιοκάστρου Ἑρμιόνης τόν ὁποῖο ἒφτιαξε τό ἐπίσημο κράτος, ὣς κόστος συνολικό, ὂχι ἀναλογικό,  ἦταν τό ἣμισυ περίπου ἀπό αὐτόν. 
Ἂς θυμηθοῦμε τήν μελέτη ἀποχετεύσεως τοῦ χωριοῦ ἡ ὁποία κόστισε τό ἓνα δέκατο τῶν ἐπισήμων μελετῶν πού ἐνέκρινε ἡ πολιτεία καί πού ἐπειδή με τούς σκοτεινούς της νόμους δέν ἢθελε να διευκολύνει τήν ἀνάπτυξι, μᾶς ἒβαλε τέτοια ἐμπόδια ὣστε να ἀποτραπεῖ τό ἒργο. ( Δύο χρόνια ταλαιπωρεία γιά να πληρώσουμε τόν μελετητή  !!! Καί ὃταν ἀντι για διευκολύνσεις ἒχεις ἐμπόδια, πῶς νά προχωρήσει τό κάθε ἒργο  !!!)
Ἂς θυμηθοῦμε τίς τσιμεντοστρώσεις οἱ ὁποῖες γίνονταν μέ προσωπικές ἐργασίες καί συνεισφορές τῶν κατοίκων καί οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν μέχρι σήμερα. 
Ἂς θυμηθοῦμε τήν ὑπηρεσία ὑδρεύσεως ὃ,που ὁ πρόεδρος με τόν ὑδρονομέα κατέγραφαν τούς μετρητές καί δέν ὑπῆρξαν ποτέ ἐξοντωτικά τιμολόγια ὃπως σήμερα !
Εἶπαν οἱ ἐμπαθεῖς καί ἀνεγκέφαλοι κομματικοί ὁπαδοί πού εὐθύνονται γιά τήν ἀποδοχή καί τήν στηριξι αὐτῆς τῆς κατάντιας ὃτι ὁ πρόεδρος ἀποτελοῦσε κόστος γιά τήν κοινότητα. 
Ἒχω σημειώσει σέ μία συγκεκριμένη στιγμή τό προεδρικό κόστος : Μισθός γραμματέα 85.000 δραχμές, μισθός ὡρομίσθιου ὑδρονομέα  63.000, καί ἒξοδα παραστάσεως προέδρου πού ἒκανε καί τόν ὑδρονομέα καί τόν γραμματέα καί τόν ληξίαρχο τα ἀπογεύματα ἢ ὃταν εἶχε ἂδεια ὁ γραμματέας, 23.000 δρχ τόν μῆνα ....
Αὐτό ἦταν τό κόστος τοῦ συμβουλίου τό ὁποίου δέν ἒφθανε οὒτε αὐτό τῆς βενζίνης πού κατανάλωνε ὁ μετέπειτα δῆμος γιά να καλύπτει τίς ἐπισκέψεις του στό χωριό. 
Βέβαια ὑπῆρχαν ὑποθέσεις πού ἡ ἐξεληκτική πορεία τῶν πραγμάτων δέν θά ἐπέτρεπε στίς κοινότητες ἢ τούς μικρούς δήμους νά καλύψουν ἀπό μόνοι τους.
Δέν ἦταν ἐπιτρεπτό σέ ἑπτα οἰκισμούς στήν Ἑρμιονίδα νά ἒχουμε καί ἑπτά ὑπηρεσίες καθαριότητας μέ ἑπτα σκουπιδότοπους. 
Ἒτσι, πειραματικά στό 1981 περίπου σχεδιάστηκε ὁ σύνδεσμος δήμων κοινοτήτων, στόν ὁποῖον θά ἀνέθεταν ὁ κεντρικός δῆμος μέ τίς γύρω κοινότητες τίς εὐρύτερης σημασίας ὑπηρεσίες.
Μέχρι πού ὃλα αὐτά τά ἰσοπέδωσαν γιά να ἐκτελέσουν ἒξωθεν ὑποτιθέμενους "ἐκσυγχρονισμούς" οἱ ὁποίοι θα γίνονταν μέ τό κόψιμο τῶν κεφαλιῶν πού ὑποτίθεται ὃτι πονοῦσαν...
Δηλαδή τῶν μικρῶν δήμων καί τῶν κοινοτήτων.
Δέν τούς ἐνδιέφερε ποτέ νά βροῦν τά πραγματικά αἲτια τῶν προβλημάτων τά ὁποία δημιούργησε στίς τοπικές κοινωνίες τό κράτος τό κομματικό, τό ὁποῖο ἢθελε πάντα τήν τοπική αὐτοδιοίκησι ὡς ἁπλό νεροκουβαλητή στίς μηλόπερες τοῦ κομματισμοῦ.
Ἒπρεπε να τρέχεις στόν βουλευτή γιά να σοῦ ἐγκρίνει πιστώσεις καί μετά να τόν λιβανίζεις μέ ἆρθρα καί δημοσιεύματα πράγμα τό ὁποῖο προσωπικά ἀπεχθανόμουν διότι πιστεύω ὃτι ὁ βουλευτής ἀποτελεῖ καί μόνον νομοθετικό σῶμα, ὡς θεσμός δέν ἒχει καμία σχέσι μέ τήν ἐκτελεστική ἐξουσία, τό μοναδικό του καθῆκον εἶναι ἡ εὐνομία μέσα ἀπό τήν ὁποία διασφαλίζεται ἡ πρόοδος καί ἡ προκοπή σε ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο.
Οἱ ἀντριδράσεις μου ἒφθαναν καθημερινά στόν ἐπαρχιακό καί Ἀθηναϊκό τύπο με ἀποτέλεσμα ὃ,τι κερδίζαμε να τό πετυχαίνουμε ἀπό τόν φόβο τους μήν τούς ἐκθέσουμε.
Ἀποκόρυφωσις αὐτῆς τῆς τακτικῆς εἶναι μία ἀσπρόμαυρη φωτογραφία τοῦ χωριοῦ τοῦ ἒτους 1978 ἡ ὁποία περιέργως δέν χωρᾶ ἀναμέσα στίς ἂλλες φωτογραφίες πού ὑπάρχουν μέσα στό πνευματικό κέντρο, ἒχει μπεῖ πίσω ἀπό παραπετάσματα καί προέρχεται ἀπό τήν Γαλλική ἐφημρίδα l Humanite ἡ ὁποία μᾶς ἀφιέρωσε τότε ὁλόκληρη σελίδα...
Αὐτή ἐπιγραμματικά εἶναι ἡ ἱστορία τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί τῆς ὁποίας σήμερα φτιάχνουν τόν ἐπικήδειο μέσα ἀπό τόν νέο νόμο τόν ὁποῖο θα καταλάβετε καλύτερα ὃταν διαβάσετε αὐτό τό πάρα κάτω δημοσίευμα πού θα ἀποτελέσει ἀναμένο κάρβουνο στά χέρια τῶν νέων δημάρχων καί συμβούλων των οἱ ὁποίοι προφανῶς δέν θα τόν ἒχουν μελετήσει καλά...
Αὐτό τό κομάτι τοῦ νόμου ὁ ὁποῖος πουθενά δέν ἀναφέρεται στά καυτά προβλήματα τῶν Ἑλλήνων ἐπαγγελματιῶν, οὒτε τῶν νοικοκυριῶν, οὒτε τῶν νέων πού παραμένουν δραματικά ἂνεργοι καί ὑποαπασχολούμενοι μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἀναγεννᾶται ὁ πληθυσμός τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν μας , μοῦ τό ἒστειλε ἓνας φίλος ἀπό ἀκριτικό νησί πού βιώνει μέ τούς συγκατοίκους τό φρυκτό δρᾶμα  καί τό ὁποῖο φανταζει ἀπόμακρο στούς ἐδῶ ἀφελεῖς ἢ καιροσκόπους οἱ ὁποίοι φαντάζονται ὃτι ἡ κατοικία τους δέν κινδυνεύει ἀπό τήν πυρκαϊά τῆς κατοικίας τοῦ δίπλα...
Ἀπολαύσετε λοιπόν τών "ἐκσυγχρονισμῶν" τήν συνέχεια μέσα ἀπό τό πάρα κάτω κείμενο καί καταλάβετε ὃτι αὐτά τά δῶρα, εἶναι ἂδωρα καί ὃτι ἂν θέλουμε να ἐπιβιώσουμε ὡς ἂτομα, κοινωνία, ἒθνος,  ὀφείλουμε να ἀμφισβητήσουμε σε βάθος καί ἀποφασιστικά τίς λογικές των...

 
ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.... ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΑΜΙΩΤΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ... ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ "ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ" ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!


ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ 4555/2018
Άρθρο 79 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 78 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 78 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου δήμου, το δημοτικό συμβούλιο καλεί πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου στο επίπεδο του δήμου ή αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην οικεία περιφέρεια, να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία περιφέρεια ή αν και μετά τον ορισμό του εκπροσώπου τους, δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των πέντε (5) εκπροσώπων φορέων, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, κατά το καταστατικό της, σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόμενους εκπροσώπους, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των πέντε (5) εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
3. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
4. Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
5. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο, τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του προηγούμενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά την υποβολή της.
6. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ είναι δυνατόν να καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.»