Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ χειμῶνας που νοσταλγοῦμε ...

Αὐτή ἦταν ἡ εἰκόνα πρίν ἀπό λίγο ...
Μόλις ἂνοιξε ὁ καιρός, φάνηκαν καί ἂλλες εἰκόνες ἀπό τά γύρω βουνά ....
Οἱ Ἀδέρες, κάτασπρες  !!!
Ἂσπρισε ἡ Κόταινα  !!! 
Ἂσπρισε το μεγαλοβοῦνι !!!
Ἡ Τσουκαλιά θα εἶναι ὃλη κάτασπρη !!! (Ποιός τολμᾶ νά πάει ὡς ἐκεῖ...)

Περιμένουμε κι ἆλλα ....

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

;ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ...

Ἐπειδή ὃλοι μας ἀκοῦμε συχνά τήν λέξι χιόνι καί προσδοκοῦμε να το δοῦμε και στίς αὐλές μας, αὐτή εἶναι μία παλιά νοσταλγική φωτογραφία με το χιονισμένο χωριό μας !
Μέ λίγη τύχη και προσευχές, ἲσως το ξαναδοῦμε αὒριο ...

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Εἰκόνες ἀπό τό πρόσφατο χθές ...

Ἲδιες αἰώνιες εἰκόνες, διαφορετικά πρόσωπα...Εἶναι οἱ εἰκόνες  που κάποιους τούς ἐνοχλοῦν καί θέλουν να τίς ξεριζώσουν γιά νά ἐπιβάλουν τήν ἰσοπεδωτική παγκοσμιοποίησι ...
Αὐτές ὃμως ἐπιμένουν κάθε χρόνο, να ἐπαναλαμβάνωνται...


 Καί μετά συνήθως, ἀκολουθεῖ λαϊκό πανηγῦρι !

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Τότε....

...Ἀρχοντικό τῆς ἐποχῆς !  Καί ὃμως, τήν ἀρχοντιά δέν τήν φτιάχνουν τα σαλόνια καί οἱ πισίνες, ἀλλά οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων .
Ὁ φοῦρνος εἶναι διόροφος... Στό ἰσόγειο κατοικοῦν οἱ κόττες ... 


Τό μαγγανοπήγαδο  εἶναι ἓτοιμο ... Περιμένει τό ἂλογο ...

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ...


Τό παλιό γεφῦρι στον δρόμο που ὁδηγοῦσε γιά τά Δίδυμα .
Μερικές ἑκατοντάδες μέτρα πάρα πέρα, πάνω στόν ἲδιο δρόμο, βρίσκεται το προσκυνητάρι με τήν ἐπιγραφή : ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 1893.
Ἀλλά αὐτό δέν ἦταν τότε προσκυνητάρι ... Ἦταν πυγή που ξεδιψοῦσε τούς ὁδοιπόρους καί τα ζῶα.
Σήμερα δεν ἒχει νερό . 
Ποιός φαντάζεται ὃμως πόσο πολύ ἂλλαξε ἡ φύσις ; Σήμερα εἶναι ἀδιανόητο να φανταστοῦμε ὃτι πάνω στόν βράχο τῆς πάρα κάτω φωτογραφίας ὑπῆρχαν νερά τά ὁποῖα μέσω τοῦ κτισμένου αὐλακιοῦ ὁδηγοῦνταν στόν  νερόμυλο τοῦ Λούγη τόν ὁποῖο θα παρουσιάσουμε ἂλλη φορά !
Γι΄αὐτὀ ἡ περιοχή όνομάζεται Δέσι . Ἀπό τό δέσιμο τῶν νερῶν με σκοπό να διοχετευτοῦν στόν νερόμυλο.
Τό 1893 λοιπόν τό Ἡλιόκαστρο ὑπάγοταν στόν δῆμο τῶν Διδύμων τά ὁποῖα ἦσαν ἂς ποῦμε ἡ μητρόπολις τοῦ χωριοῦ μας διότι οἱ πρῶτοι κάτοικοι ἦσαν κυρίως Διδυμιῶτες.
Ἒχει ἐπίσης μεγάλη σημασία να σκεφτοῦμε ὃτι ὁ πρῶτος δρόμος πρός Δίδυμα - Λουκαΐτη ἦταν ποιό σύντομος καί ποιό ὁμαλός διότι δέν εἶχε ἀνηφόρες ὃπως ὁ σημερινός.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ; ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ !!!...

Τελικά ἀπεδείχθη ὃτι σ αὐτήν τήν χώρα που ὀνόμασαν Ἑλλάδα, δέν ἒχεις δικαίωμα οὒτε να γεννηθεῖς, ούτε να ζεῖς , οὒτε να πεθάνεις !
Γι' αὐτό, καταντοῦμε με μεγάλη ἐπιτάχυνσι χώρα γερόντων που ἀντί για γαμήλιες χαρές, καθημερινά τήν ἀτμόσφαιρα πλημυρίζουν πένθιμες καμπάνες !
Γιά κάποιους ἀνθρώπους, αὐτό ἀποτελεῖ πρόβλημα καί προβληματισμό .
Γιά ἂλλους,  εὐκαιρεία να βγάλουν τα ἀπωθημένα τους ἐναντίον τῆς κοινωνίας πού ἐνεργοῦσε ...στραβά !
Ἀλλά ἡ μόνη ζωντανή συμμετοχή τῆς κοινωνίας, εἶναι στό καρναβάλι τῶν ἐκλογῶν !!!...
Δέν ἒχει πάρα πέρα ...
Ἂς καταλάβει λοιπόν ὁ κάθε συμβιβασμένος καί σκυμμένος μπρός στήν ἰσχύ αὐτῶν πού τήν ἀντλοῦν ἀπό τήν δική του συγκατάθεσι, ὃτι :
Η κοινωνία εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐξουσίας καί ὂχι τά ὂργανα πού ἐπιλέγει γιά να ἐφαρμώζουν τήν θέλησί της . 
Ἡ τοπική μας κοινωνία, ποτέ δέν ρωτήθηκε ἂν εἶναι διατεθειμένη να ἀναθέσει τον χῶρο τοῦ νεκροταφείου μας ὡς πηγή ληστρικοῦ εἰσοδήματος στόν δῆμο ὁ ὁποῖος ὂχι μόνον δέν διέθεσε τίποτα γιά τήν δημιουργία του , ἀλλά ἀπέδειξε  ὃτι ἡ γνώμη τῶν δημοτῶν ἀποτελεῖ ἀμελητέα ὑπόθεσι !
Πῶς δηλαδή ; Ὃταν ἢθελαν τήν ψῆφο ἒτρεχαν και κολάκευαν τίς εὐαισθησίες τῶν πολιτῶν  ὑποσχόμενοι δημοκρατία και διαφάνεια ἡ ὁποία ἀσφαλῶς δέν διασφαλίζεται μέσα ἀπό ἀνεπαρκεῖς ἐκπροσωπήσεις που ὑστερόβουλα νομοθέτησαν οἱ σχεδιαστές τοῦ συστήματος, ἀλλα ἀπό ἂμεση ἐπαφή με την κοινωνία . 
Ὢφειλαν λοιπόν να συνεδριάσουν ἐδῶ στόν τόπο, ὂχι στήν ἒδρα τοῦ δήμου που εἶναι ἂσχετη με το θέμα, ἀλλα ἐδῶ ἐνώπιον τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί να ποῦν . . Συζητοῦμε γιά τό νεκροταφεῖο σας. Πέστε μας, τί ἀνάγκες ἒχετε πάνω σ'αὐτό,  πού θα μποροῦσε να ἐξυπηρετήσει ὁ δήμος . 
Ἐμεῖς θα τίς καθορίζαμε καί θά λέγαμε : Εἶναι αὐτές ...
Μέ τήν σειρά του ὁ δῆμος, θά ἒλεγε, ὃτι αὐτές, ἒχουν αὐτο τό κόστος ...
Κι'ἐμεῖς, πάλι με τήν σειρά μας θά λέγαμε ἂν μᾶς συμφέρει να τίς καλύψει ὁ δῆμος ἢ έμεῖς μέσω τοῦ τοπικοῦ μας ἐκπροσώπου, μέσω κάποιου συλλόγου, ἢ κάποιων ἀνθρώπων.
Τίποτε ἀπό αύτα δέν ἒγινε . Ἁπλῶς αὐθαίρετα ἀποφάσισαν οἱ δήμιοι να προσθέσουν ἂλλο ἓνα χαράτσι πάνω στά ὑπάρχοντα που ἒχουν καταντησει δυσβάσταχτα καί ἐξοντωτικά ! 
Ἒ δέν πάει ἂλλο !  Δέν σᾶς χρωστοῦμε κύριοι να πληρώνουμε σ ἐσᾶς ἐνοίκια πάνω στήν ίδιοκτησία πού τό ἲδιο τό χωριό μέ συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία δημιούργησε!
Ὁ ἐκπροσωπος τῆς κοινότητας, σε συνεργασία με τόν πολιτιστικό σύλλογο καί με κάθε ὀργανωμένο φορέα, ὀφείλουν πάραυτα να συνέλθουν, να καλέσουν τούς πολίτες σε κοινή διαβούλευσι καί να ἐκφράσουν τήν βούλησί τους ἀπέναντι στόν δῆμο .
Ἐδῶ καί τώρα ! Ἐνώπιον τῶν δημοτῶν καί χωρίς χρονοτριβές !

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ...

Ὁ πολιτιστικός σύλλογος μέσω τῆς ἐκπροσώπου του, προσφέρει γλυκά ...

Ἡ συμμετοχή τοῦ κόσμου εἶναι σημαντική !
Ἡ φύσις, εἶναι ἰδιαίτερα μαγευτική μετά τίς πρόσφατες βροχές !


Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ !

Μισό χιλιόμετρο ἒξω ἀπό τό χωριό ! Ἂς ἐλπίσουμε ὃτι ὁ φετεινός χειμῶνας θα ξαναζωντανέψει  αὐτόν  τόν μικρό γραφικό και ..προκλητικό καταράκτη  !
Σέ προκαλεῖ τόν χειμῶνα να βουτήξεις  στα νερά του !
 

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΣΙΝΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...

'
Ἐντάξει , θα μεγαλώσετε κι' ἐσεῖς !...Καί θά ζήσετε σε μία πατρίδα που θά ἒχει φροντίσει τά πάντα γιά σᾶς...Πού θα ἒχει ἀνοίξει διάπλατα  τά σύνορα γιά να γίνετε καταξιωμένοι μετανάστες  ...

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΕΙΚΟΝΑ...

Ποιός θυμᾶται που ἦταν αὐτή ἡ πηγούλα ;...Τήν βλέπαμε παλιά στήν γιορτή τοῦ Ἁγιο Γιάννη στό τέλος τοῦ Αὐγούστου.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Προσωπική ἐργασία, τότε ....


Τότε, που τσιμεντοστρώναμε τόν κεντρικό δρόμο με προσωπική ἐργασία !
Λέτε να βασανιστήκαμε και να μᾶς ἂφησε συμπλεγματικά βιώματα αὐτή ἡ ἐποχή με ἀποτέλεσμα να ὑποταχθοῦμε χωρίς ἀντιδράσεις στά νέα ἀπρόσωπα, πολυδάπανα, ἀναποτελεσματικά καί ψυχρά συστήματα τῆς κατ' ὂνομα τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ; ...


 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ...ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ...

Καί εἲδαμε τά παιδιά νά βιάζωνται να μεγαλώσουν !!!...
Μήν βιάζεσθε τούς εἶπα, γιατί θα νοσταλγήσετε πολύ αὐτόν τόν χῶρο ...

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Μία λαμπρή ἑορταστική ἡμέρα σήμερα τοῦ ἁγίου Φιλίππου !

Τοῦ Φιλίππου σήμερα ! Τό ἐξωκλῆσσι στό Κουφογιάννι, ἐτίμησαν οἱ Χριστιανοί ἀπό Ἡλιόκαστρο καί Ἑρμιόνη .
Μιά λαμπρή φθινοπωρινή ἡμέρα ! 
Σκέφτομαι πάντα τήν διαχρονικότητα τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν μας ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
Σήμερα, ἓνα ταπεινό μνημόσυνο καί γιά τόν ἀείμνηστο καί φίλτατο Φίλλιππο πού μᾶς ἂφησε νωρίς γιά τά ἂνω δώματα . 
Ποιός ξέρει τήν λογική τοῦ Σύμπαντος ; Νομίζω ὁ καθ΄ἓνας μας φεύγει ἀκριβῶς στήν στιγμή που κάποια ἀνώτατη ἀναπτυξιακή λογική τό ἐπιτάσσει. Γιά τόν ἲδιον καί γιά τούς ἂλλους.
Νομίζω ὃτι ἡ λογική αὐτή ἒχει συμπαντικό χαρακτῆρα καί δέν περιορίζεται στά στενά γεωγραφικά και χρονικά ὃρια τῶν φτωχῶν μας αἰσθήσεων οἱ ὁποῖες δυσκολεύονται να τήν κατανοήσουν.
Ἂς μήν κλέμε λοιπόν γιά ὃσους ἒζησαν με σύνεσι τήν ζωή τους ! 
Ἂς μήν ἀγωνιοῦμε γιά τήν τύχη τῶν ἂλλων διότι γιά τόν καθ΄ἓνα ὑπάρχει καί ὁ κατάλληλος δρόμος... 
Ἃλλωστε ὁ χρόνος κυλᾶ μέ γρήγορους ρυθμούς...
Τό πρόβλημα θα εἶναι γι'αὐτούς που τά βαρύδια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τούς ἒδεσαν καί τούς κρατοῦν σφυκτά στήν γῆ καί  οἱ οποῖοι με τήν συμπεριφορά τους γίνονται αἲτιοι δεινῶν για τούς πολλούς.
Ὃπως στίς ἡμέρες μας ! 
Ὃ,που ἂλλοι φτιάχνουν πισίνες καί βολεύονται παντειοτρόπως σε βάρος ἂλλων που πηδοῦν ἀπελπισμενοι στό κενό!
Ἂς εὐχηθοῦμε καί προσευχηθοῦμε με τήν εὐκαιρία κάθε ἑορταστικῆς συνάξεως γιά ἀτομική, συλλογική σύνεσι, γιά τά κάλλιστα στήν κοινωνία καί στόν κόσμο !


Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΜΕ ΩΣ ΣΚΑΛΙ !....

Βρίσκεται μέσα στό κοινοτικό γραφεῖο καί εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἐπιγραφές σύμφωνα με τόν τότε φοιτητή  ἀρχαιολόγο που τήν ἀνεκάλυψε.
Λέει ἐπάνω . "ΙΕΡΟΣ ΗΟΡΟΣ ΕΚΑΤΑΣ" . Δηλαδή , Ἱερός χῶρος Ἑκάτης.
Ἂς κάνουμε λοιπόν μία μικρή ἀναφορά στήν ἱστορία της.
Ἡ Ἑκάτη ἐμφανίζεται ὡς χθόνια Θεότητα . Τό ὂνομά της εἶναι Ἑλληνικό καί ἐκφράζει κάτι ἀπό μακριά. Ἲσως ἀπό τόν χῶρο καί τόν χρόνο.  Ἐτσι ἒλεγαν καί τόν Ἀπόλλωνα . Ἑκατηβόλο . Δηλαδή, που βάλλει ἀπό μακριά. 
Ἦταν παιδί τῶν Τιτάνων Πέρση καί 'τῆς Ἀστερίας, σύμφωνα με τόν Ἡσίοδο.
Μετά τήν Τιτανομαχία κατά τήν ὁποία ἐπεκράτησαν οἱ Θεοί τοῦ Ὀλύμπου, ὁ Δίας δεν συμπεριφέρθηκε ἀπέναντι της ὃπως καί στούς ἂλλους νικημένους Τιτᾶνες, ἀλλά τῆς ἐπέτρεψε νά ἀσκεῖ τίς ἀρχέγονες ἐξουσίες πού στηρίζονταν στήν ἀρχέγονη γνῶσι. Ἒτσι, εξουσίαζε τήν Γῆ , τήν θάλασσα καί τόν ούρανό.
Τό ὂνομά της συνδέθηκε καί μέ τα Ἐλευσίνια μυστήρια .
Ἒχει πολλές ἰδιότητες. Ἀποδίδει προστασία στούς πολεμιστές, βοηθᾶ τούς βασιλεῖς γιά να ἀποδίδουν δικαιοσύνη, τούς κυνηγούς, τούς ψαράδες,  προστατεύει τα κοπάδια , εἶναι κουροτρόφος, δηλαδή τρέφει τα παιδιά, κλπ.

Κάτι ἀνάλογο μέ τούς σύγχρονους Ἀγίους τῆς ἐκκλησίας μας.
Στά μετέπειτα χρόνια, τήν ταύτισαν περισσότερο μέ Θεά τῆς μαγείας που προστατεύει ἀπό τό κακό. 
Τήν λάτρεψαν οἱ πόλεις καί ὁ λαός. Ἒκαναν τελετές στά τρίστρατα και σταυροδρόμια γιά να ἀπομακρύνουν τό κακό. Ἐκεῖ ἐπίσης τελοῦσαν τα Ἑκαταῖα δεῖπνα  κατά τό τέλος τοῦ σεληνιακοῦ μῆνα, μία περίοδο που ἐθεωρεῖτο ἀποφράς ἐπειδή ἀπουσίαζε τό φῶς καί τά ὁποῖα περιελάμβαναν προσφορές φαγητῶν που ἀπολάμβαναν οἱ ἑπαῖτες ἢ τά σκυλιά.
Μία ἀπό τίς τελετές καθαρισμοῦ που ἒκαναν οἱ πολίτες στίς κατοικίες τους στό ὂνομα τῆς Θεᾶς, ἦσαν τα ὀξυθύμια. Δηλαδή γιά να ἀπομακρινθεῖ ὁ ὀξύς θυμός που εἶναι γενεσιουργός κακῶν καταστάσεων καί δυστυχίας.

Στούς χώρους που ἢθελαν να προστατέψουν, ἒβαζαν ὁριοθετικές στῆλες ὃπως αὐτη τῆς φωτογραφίας, ἢ τρίμορφα ἀγάλματα.
Ὁ ἀριθμός τρία, εἶναι ἱερός ἀπό πανάρχαια χρόνια καί ἐκφραζει τίς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς αἰώνιας πραγματικότητας μέσα στίς ὁποῖες οἱ ἂνθρωποι ἒψαχναν γιά να βροῦν τήν βαθύτερη οὐσία τῆς ζωῆς.
Εἶχε στενή σχέσι μέ τήν Δήμητρα καί τήν Κόρη . Καί ἐπειδή στούς Εἱλεούς λατρεύονταν οἱ δύο αὐτές Θεότητες, μαζί πρόσθετος λόγος εἶναι να συναντοῦμε καί τήν Ἑκάτη.

Στήν γειτονική μας περιοχή, λατρεύοταν ἰδιαίτερα στήν Αἲγινα.
Τί ἀναφέρει ὁ Παυσανίας τώρα γύρω ἀπό τήν Θεά.
Θεῶν δὲ Αἰγινῆται τιμῶσιν Ἑκάτην μάλιστα καὶ τελετὴν ἄγουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος Ἑκάτης, Ὀρφέα σφίσι τὸν Θρᾷκα καταστήσασθαι τὴν τελετὴν = Μεταξύ τῶν Θεῶν οἱ Αἰγινῆται τιμοῦν τήν Ἑκάτη καί τῆς κάνουν τελετή κάθε ἒτος.  Ὁ Ὀρφέας  ὁ Θρᾶκας τούς καθιέρωσε τήν τελετή.
Δηλαδή στήν Αἲγινα, ὀργάνωναν κάθε ἒτος τελετές , ὃπως σήμερα με τόν Ἃγιο Νεκτάριο.
Καί ἂς σκεφτοῦμε τήν αἲγλη που θα εἶχε τότε με τόν κόσμο να συγκεντρώνετα ἀπό τά γύρω παράλια μερη !
Γι αὐτό λέμε ὃτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι αἰώνια. Μέ τίς ἲδιες ἀξίες ! Μέ τά ἲδια νοήματα!
Τί καί ἂν ἂλαξαν τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων ; Καί τότε καί τώρα, τό νόημα δέν εἶναι ποιό εἶναι τό ὂνομα τοῦ Ἁγίου, ἀλλά κατά πόσο σε βοηθᾶ να κατακτήσεις ἓναν ἀνώτερο κόσμο.

Ἃλλωστε, ὁ ἲδιος ὁ Χριστός εἶχε πεῖ ὃτι δέν θα κερδίσει τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν αὐτός που μέ ἀποκαλεῖ Κύριο, ἀλλά αὐτός πού τελεῖ τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Τρίμορφη Ἑκάτη. Ἡ μορφή της ὑπέβαλε δέος καί συναισθήματα φόβου στόν ἂνθρωπο .Ἒβλεπε σε ὃλες τίς κατευθύνσεις γιά τόν ἀμύητο ἑνῶ γιά τόν μυημένο ἒβλεπε στον χῶρο, στό παρελθόν καί στό μέλλον .

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016 ΚΑΙΩΡΑ 11 ΠΡΩΪΝΗ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΙ ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΕΙΛΕΟΙ" .
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016 ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΤΑΡΑ .

Ἒτσι μεταφέραμε χίλια περίπου σακιά τσιμέντα ἀπό τό Πόρτοχέλι τότε, που εἲχαμε τοπική Αὐτοδιοίκησι. Μέ προσωπική κινητοποίησι ὃλο τό χωριό.
Μέ τήν οἰκονομία που προέκυψε ἀπό τήν μεταφορά, συμβάλαμε στήν ἀγορά τῶν ὑπόλοιπων ὑλικῶν.
Αὐτά μᾶς τά εἶχε δωρήσει ὁ κ. Γεώργιος Νοταρᾶς.


 
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ !

Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΦΑΝΗ !

Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΡΑΤΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ !  ΕΙΔΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ. ΤΗΝ  ΔΩΡΗΣΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ .ΕΛΠΙΔΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΝΕΣ ΦΩΝΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΛΑ !!!...Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΦΕΤΟΣ, ΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ !!!... ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ...