Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Ἂλλη μία λαμπρή γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου.

Ὁ δάσκαλος ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό, ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέησις μέ κατάθεσι στεφάνων στόν Ἡρῶον τῶν πεσόντων, ἡ παρέλασις τῶν μαθητῶν καί στό τέλος ἐθνικοί χοροί.
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Ἃγιος Βλάσης .

Κτίστηκε στήν ἐποχή πού λειτουργοῦσαν τα μεταλλεῖα  σέ σημεῖο κομβικό ὣστε περνῶντας τό πρωΐ οἱ ἐργάτες, να ἒχουν τήν ἐπίκλησι τῶν Θεϊκῶν δυνάμεων γιά να βγοῦν σῶοι ἀπό τίς στοές. 
Προσκυνητάρι καί σημαῖα, ἒχουν γίνει εἰκόνα σύμβολο τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ .

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Μία θεατρική παράστασις στήν Ἑρμιόνη μέ εὐρύτερο γεωγραφικό ἐνδιαφέρον


..ἀπό ἓναν ταλαντοῦχο καί ἐραστή τῆς θεατρικῆς τέχνης λαϊκό ἠθοποιό πού ἒγινε δωρεάν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου  τό βράδυ, στήν καφετέρεια Yacht, σε κλειστό χῶρο, ἀνάμεσα σε ἐκλεκτούς θαμῶνες οἱ ὁποίοι με τήν σιγή καί τα ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα ἀπέδειξαν τήν προσήλωσί τους στό ἒργο  !
Ὁ τίτλος τοῦ ἒργου, ἦταν " Τό ἡμερολόγιο ἑνός τρελοῦ" τοῦ Ρώσου συγγραφέα Νικολάϊ Γκόγκολ καί τό ὁποῖο ἀπέδωσε θαυμάσια ὁ  ἐρασιτέχνης ἠθοποιός Ἐπι Κατσέλης .
Τό περιεχόμενο τοῦ ἒργου .
Ἡ ὑπόθεσις ἐκτυλίσεται στήν κοινωνία τῆς προεπαναστατικῆς Ρωσίας καί ἀφορᾶ τήν ζωή καί τό δρᾶμα ἑνός ἀνθρώπου διαχρονικοῦ πού θά τόν συναντήσεις σέ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας. 
Δέν εἶναι ἀφήγημα πού κάποιος διηγεῖται  τήν ἱστορία κάποιου ἂλλου, ἀλλά εἶναι μία ἐσωτερική ἀπολογία ψυχογράφημα ἑνός ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν ὁποία άπολογία βλέπουμε τα προβλήματά του. 
Εἶναι προβλήματα καθημερινά κοινωνικῶν σχέσεων πού βιώνει τό ἂτομο μέσα σε μία διαρκῶς ἀνανεούμενη ἀκοινώνητη κοινωνία .
Ἐδῶ ὁ καθ' ἓνας εἶναι περιχαρακωμένος στόν δικό του κόσμο καί δέν βλέπει, οὒτε ἀκούει τόν περίγυρό του.
Ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου τό μόνον πού σκέφτεται εἶναι ἡ ἂνοδός του  στήν κοινωνική πυραμίδα γιά τήν ὁποία ἂνοδο ὑποκρίνεται τόν εὐγενῆ γιά νά ἐντυπωσιάσει τούς ἂλλους εὐγενεῖς, ἑνῶ ὁ παρακατιανός ὑπαλληλᾶκος του, εἶναι ἓνα ἀσήμανο ἀνθρωπάκι γιά να ξύνει τα μολύβια του, κατώτερο καί ἀπό τό σκυλάκι τῆς κόρης του τήν ὁποία εἶχε τήν ἀτυχία να ἐρωτευτεῖ  .
Καί ἐδῶ ἀρχίζει τό δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου !
Μετέρχεται τα πᾶντα γιά να προσεγγίσει τήν κόρη τά ὁποία συνήθως καταλήγουν σέ γκάφες! Μέχρι καί τό σκυλάκι της προσπαθεῖ να καλοπιάσει τό ὁποῖο ἒτσι ὃπως ἒχει ἀνατραφεῖ δίχνει τήν ἀνάλογη περιφρόνησι ....
Καί ὃσο περισσότερο ἀποτυγχάνει ὁ στόχος του, τόσο περισσότερο ἀπομονώνεται ὁ πρωταγωνιστής στίς ἀχαλίνωτες φαντασιώσεις του που ἀποτελοῦν τήν μόνη διέξοδο  στό πρόβλημά του .
Φαντάζεται ὃτι εἶναι ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἱσπανίας !
Οἱ ὁποῖες  τελικά  τόν ὁδηγοῦν στό τελευταῖο καταφύγιο τῆς ἀπελπισίας καί ἀποτυχίας πού εἶναι ὁ χῶρος τῶν τρελῶν !
Συγκρίνοντας με τήν ἐποχή μας στήν ὁποία οἱ συνέπειες τοῦ ἀτομισμοῦ μᾶς ὁδήγησαν στά μεγάλα ἠθικά, κοινωνικά καί οἰκονομικά ἀδιέξοδα, ὁδηγούμαστε στά ἲδια ἀποτελέσματα . Δηλαδή στα ψυχοφάρμακα καί στίς ἀτέλειωτες αὐτοκτονίες γιά τίς ὁποῖες κανενας ἀπό τήν σύγχρονη ἐξ ἲσου παχύδερμη μέ τότε  πολιτική ἐλίτ, δέν ἒδειξε να συγκινῆται !
Ἡ σκηνή τοῦ ἒργου μέσα ἀπό τό τρελάδικο, εἶναι συγκλονιστική !
Εἶναι ἓνα μαρτύριο πού τό βιώνει ὁ θεατής, κάπως ἀνάλογα με τό πῶς βιώνει τό Θεϊκό πάθος τῆς σταυρώσεως μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναζητᾶ τήν λύτρωσι ! 
Τήν ἲδια λύτρωσι πού περιμένουν μέσα ἀπό τό ἀρχαῖο δρᾶμα καί τήν ὁποία δίνει ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός!
Καί ἐδῶ, ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός, ἡ λύτρωσις, εἶναι ἡ ἐπιστροφή στήν ζεστασιά καί τήν προστασία τῆς μάνας μέ τήν ὁποία ἱερή λέξι τελειώνει τό ἒργο!
Παρακολουθεῖστε αὐτό τό μικρό ἀπόσπασμα στό βίντεο ! Ἀξίζει !