Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ....


Κάθε πνευματική ἐκδήλωσις, ξεκινᾶ συνήθως με τήν ἀλληλοευλογία τῶν ἀρχιερέων τοῦ πνεύματος ...


Εἲχαμε καιρό νά τα ποῦμε...
Περιμέναμε να ζωντανέψει ἡ κοινωνία γιά να ζωντανέψουμε κι'ἐμεῖς ...
Τελικά εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία  καί ἡ γιορτή τῶν παιδιῶν στήν πλατεῖα  με τήν ἀναβίωσι τοῦ παλιοῦ μας ἐθίμου να ἀνάβουμε φωτιές τήν καθαρά Δευτέρα καί να χορεύουμε γύρω ἀπό αὐτές .
Ἂν καί εἶναι δύσκολο  να βροῦμε φωτογραφίες γύρω ἀπό τίς παλιές ἐκδηλώσεις τῆς φωτιᾶς αὐτή τήν ἡμέρα, θα ἀναφέρω αὐτές που βιώσαμε . 
Ἐπειδή τότε ὑπῆρχε πολλή νεολαία, συνήθως ἀνάβαμε σε κάθε γειτονιά . 
Στήν πάνω γειτονιά πρωτοπορούσαμε γιατί μαζί μέ τήν φωτιά φτιάχναμε καί τραμπάλα ...
Αὐτή ἦτάν ἓνα μακρύ ξῦλο ἀπό βένιο συνήθως που ἦταν γερό, τό ὁποῖο εἶχε στό κέντρο κἀποιο βαθούλωμα γιά να στηρίζεται σε ἂλλο ξῦλο ὂρθιο πού ἀποτελοῦσε τόν ἂξονα . 
Κρεμασμένοι ἀπό τίς δύο ἂκρες τοῦ ξύλου γυρίζαμε ὃλοι μαζί, ἑνῶ ἂλλοι τραγουδοῦσαν καί χόρευαν γύρω ἀπό τήν φωτιά. 
Τά δύο μέρη πού γίνονταν οι ἐκδηλώσεις, ἦταν  στήν πάνω γειτονιά,  ἐκεῖ πού τώρα εἶναι τό σπίτι τοῦ μακαρίτη μπάρμπα Νάργου Προσίλη, ἑνῶ στήν κάτω, μπροστά ἀπό τοῦ Καφάση, ἐκεῖ πού τώρα εἶναι τό σπίτι τοῦ Τάσου τοῦ Ἀποστόλου .
Τελικά τό χθεσινό γλέντι που ὀργανώθηκε σε συνεργασία με πολιτιστικό σύλλογο καί σύλλογο γονέων στίς  "Ἀδέρες" , εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, κέφι καί κράτησε μέχρι ἀργά !

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Οἱ ἂνθρωποι φεύγουν ... Τά ἒργα μένουν !

Πολλοί ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐδῶ, ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν τήν γήϊνη ἀποστολή τους ἒφυγαν !  
Δέν εἶναι εὒκολο στόν καθέναν μας να γνωρίζει πότε ἀκριβῶς ἒχει τελειώσει τό ἒργο του...
Ἲσως τό μόνο πρᾶγμα πού πέρνουμε στίς ἀποσκευές μας, να εἶναι ἀκριβῶς αὐτό που ἀφήνουμε σ' αὐτούς πού μένουν...
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ !


Χθεσινές εἰκόνες  ! Χθεσινοί γνήσιοι ἂνθρωποι ! 
Βλέπεις τήν γνησιότητα μέσα στό πρόσωπό τους πού ἐργάζονται γιά κάτι κοινό καί  εἶναι γεμᾶτο χαρά  ! 
Σήμερα ὃλα αὐτά, συστηματικά ἀποδομήθηκαν ! 
Ἀπό ἁπλῆ καί τίμια κοινότητα γίναμε χαώδης Δῆμος !
Ἀπό ἁπλοί Ἓλληνες, γίναμε "Εύρωπαῖοι" !
Καί τό σύστημα τῆς ἠθικῆς μας  ἀποδομήσεώς, προχωρᾶ σήμερα ἀκάθεκτα μέσα στά σχολεῖα κάτω ἀπό τα διχασμένα καί ἀπαθῆ βλέματα τῶν  γονιῶν καί ὃλων μας !
Μήν χάσετε ! Ἀφήστε τίς παιδικές ψυχές στά χέρια αὐτῶν πού θα τούς ἐκπαιδεύσουν μέσα ἀπό τίς "θεματικές ἑβδομάδες" να μάθουν ὃτι ἡ ζωή τους ἀπό τώρα εἶναι οἱ σεξουαλικές ἰδιαιτερότητες και να προσδιορίσουν τό φύλο τους , ἂν εἶναι ἀρσενικοί, θηλικοί, οὐδέτεροι ἢ ἂν ἒχουν ἀπροσδιόριστα  σεξουαλικά ἒσνστικτα τά ὁποῖα πρέπει να ἀπελεθερώσουν !
Γιά ὃσους δέν ξέρουν, ἓνα ἀπό τα κατοχυρωμένα σεξουαλικά ἒνστικτα στή Εὐρώπη τῶν πολιτισμένων, εἶναι καί ἡ κτηνοβασία! 
Τί λέτε ρέ παιδιά ! Τρέξετε να κάνετε ἀέρα στούς ἐκπροσώπους σας σέ κάθε ἐκδήλωσι καί περιμένετε να πάρετε τήν ἀμοιβή τῆς "προοδευτικότητας" σας ἀπό τήν παιδεία τῶν παιδιῶν σας αὒριο !!!


Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα ἡ παγκοσμιοποίησις  με ὀργανα τούς κομματικούς της μηχανισμούς, ἰσοπεδώνει τά πάντα μέσα στίς ἀκινητοποιημένες συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων που θεωροῦν ἀκόμη ὃτι εἶναι πολίτες και που ἐπικροτοῦν τά ἐκτελεστικά ὂργανα τῶν μηχανισμῶν!
Μᾶς μίλησαν γιά "συνοστισμούς"τῆς Σμύρνης, ὑποβάθμισαν μεγάλα μας ἱστορικά γεγονότα, γκρέμισαν ἀπό τίς παιδικές ψυχές τήν ἁγνότητα καί παρουσίασαν τόν Ἃγιο Βασίλη σάν κάποιο κοινό παλιόγερο που στεγνώνει τά σώβρακά του !
Στήν θέσι ὃλων αὐτῶν, θεματικές ἑβδομάδες μέ σεξουαλικά θέματα γιά τίς παιδικές ἡλικίες μέ καταφανέστατο σκοπό να γκρεμήσουν κάθε ἁγνό κάτω ἀπό τα ἀδιάφορα βλέμματα βολεμμένων ἢ βαρεμμένων ἀπό ψευτοπροοδευτισμό γονιῶν !
Πληροφορῶ ὃλους αὐτούς πού δέν ἒμαθαν τί ἦταν ἡ 'Αντιγόνη  τοῦ Σοφοκλέους πού πέταξαν ἀπό τά σχολεῖα, ἢ που ξυστά ἂκουσαν στό βαριεστημένο πέρασμα τους ἀπό αὐτά, τούς λέω λοιπόν ὃτι εἶναι ἡ ἀποθέωσις τοῦ πραγματικοῦ ἒρωτα καί τοῦ ὑπέρτατου καθήκοντος !
Ἒργο τοῦ ὁποίου οἱ άρχές θα ἒπρεπε να εἶχαν θέσι μέσα στά ἀναγνωστικά τῶν δημοτικῶν .
Διότι ἀπό παιδί ὁ ἂνθρωπος ὀφείλει τα διδάσκεται σεβασμό στα δύο αὐτα ζωτικά γιά τόν κόσμο στοιχεῖα .
Ἒχουμε ὃλοι ἀκούσει αὐτὀ τό "Ἒρως ἀνίκατε μᾶχαν, ὃς ἒν κτήμασιν πίπτεις, ὃς ἒν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, φοιτᾶς δε ὑπερπόντιος ἒν τ ἀγρονόμοις αὐλαῖς και σοι οὐδείς φύξιμος οὐδ'ἀθανάτων οὒτε ἁμερίων ἀνθρώπων" ...
Στίχους πού ἀκούσαμε περισσότερο ἀπό την Βουγιουκλάκη παρά ἀπό τά σχολεῖα ...
Ἀποθέωσις τοῦ καθήκοντος στό πρόσωπο τῆς Ἀντιγόνης τῆς γυναίκας πού τόλμησε να πεῖ ΟΧΙ  στήν ἐξουσία τῶν ἀρχόντων ἐπειδή οἱ διαταγές τους ἦσαν άντίθετες πρός τούς Θεϊκούς νόμους ! 
Σήμερα οἱ παγκόσμιοι ἂρχοντες θέλουν συμβιβασμένα ἀνθρωπάκια που λένε ΝΑΙ  σκύβοντας καί γονυπετώντας  μπρόστα στήν ἐφήμερη δυναμί τους !
( Ἂν θέλετε, διαβάσετε τό δημοσίευμα μου πού ἒκανα για τήν Ἀντιγόνη σ'αὐτόν τόν σύνδεσμο http://dermatas.blogspot.gr/2017/02/blog-post_3.html )
ΣὉ Ρήγας Φεραῖος στόν βάθος ! Θά ἀποκαθηλωθεῖ γρήγορα γιατί πρέπει να μποῦν εἰκόνες που ἐκφραζουν την σημερινή πραγματικότητα !...  Δηλαδή εἰκόνες πού διδάσκουν ὃτι ὑπάρχει καί τρίτο φίλο στήν κοινωνία τό ὁποῖο πρέπει να γίνει ἀποδεκτό ἀπό τήν παιδική ἡλικία !...