Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟΤΕ ....

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟΤΕ ....: Χρόνια νοσταλγικά, ἂν καί γεμᾶτα δυσκολίες ! Τά παιδικά μας χρόνια τά ζήσαμε ἀπό την δεκαετία μετά την λῆξι τῶν πολέμων, δηλαδή το πενήν...

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ «ΟΧΙ», ΤΙ ; …

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ «ΟΧΙ», ΤΙ ; …: (Παναγιώτης Δερματᾶς) Αὐτή ἡ ἐνέργεια με το δημοψήφισμα, ὁδηγεῖ σε κάποιες βασικές σκέψεις τις ὁποῖες δεν μποροῦσε να κάνει ὁ...

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΝΑΙ ἢ ΟΧΙ ;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΝΑΙ ἢ ΟΧΙ ;: (Παναγιώτης Δερματᾶς) Ξεκινάω τις σκέψεις μου με ἓνα ἀτομικό μου παράδειγμα ἐπειδή ἒχει εὐρύτερη σημασία. Ἀφορᾶ ἓνα ὁλόκληρο κοινωνικό ...