Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Εἰκόνες πρωτομαγιᾶς ἀπό τό Ἡλιόκαστρο...


Ἡ αὐλή τῆς Τασίας μαγνητίζει μέ τήν ὁμορφιά της !


Χωριάτικη αὐλή μέ τόν παλιό μας φοῦρνο ...

Πρωτομαγιάτικος ἒλατος...

Πρωτομαγιάτικος γάτος ...

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Χριστός Ἀνέστη ! Ἀνάστασι στήν πατρίδα μας !

Πέρα ἀπό τίς εὐχές πού εἶναι πᾶντα ἀυθόρμητες καί ἐλπιδοφόρες, μία περίεργη διαδικασία εἲχαμε φέτος με τήν ἐκκλησιαστική τάξι !

Ἑνῶ ὁ κόσμος συγκεντρονόταν κανονικά στήν ὦρα του, ὁ ἓνας ἱερέας εἶχε προχωρήσει στήν ἀναστάσιμη ἀκολουθία πολύ πρίν τήν 12η, ἑνῶ ὁ ἂλλος μόλις ἒφθανε στό προαύλιο!

Μία περίερη  διαδικασία πού εἶχε τόν χαρακτῆρα τοῦ γρήγορου, ὃπως λέγαμε παλιά : Ψεκᾶστε, σκουπῆστε, τελειώσαμε ...

Καί τό μόνο στοιχεῖο πού κατάλαβε ὁ κόσμος ὡς ἀναστάσιμο, ἦσαν τα πλούσια πυροτεχνήματα....

Ἀφοῦ λοιπόν ...φωτιστήκαμε ἀπό αὐτά, ὃσοι ἒτυχε να φθάσουμε νωρίς, ἐπιστρέψαμε στά σπίτια μας συναντῶντας   πλῆθος ἀπορημένων ἀνθρώπων πού ἒτρεχαν γιά τήν  καθιερωμένη ὃπως πᾶντα ἀναστάσιμη διαδικασία ! 

Ἀγανακτισμένος κάποιος φίλος, μοῦ ἒγραψε γιά να μάθει τό γιατί ...

Καί τοῦ ἀπάντησα φυσικά ὃπως θα ἀπαντοῦσα στόν καθ΄ ἓναν , ὃτι εἶναι ἓνα περίεργο γεγονός πού ἐμπίπτει μᾶλλον στά πεδία τῆς ψυχαναλύσεως ...

Δέν φαίνεται ἂλλη ἀπάντησις ...

Ἂς  ἒχουμε λοιπόν Ἀνάστασι στίς ψυχές μας καί στήν πατρίδα μας πού εἶναι τά μέγιστα καί ἂς ἀφήσουμε τά ἆλλα πού ἀποτελοῦν τά ἐλλάχιστα, νά τά παρασύρει ὁ χρόνος μέσα στήν λήθη διότι φαινόμενα ψυχισμοῦ συνήθως δέν ἀντέχουν στήν ἐπανάληψι ....

Κατάλαβες φίλε Γιῶργο ;....

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Εἰκόνες πρωταπριλιάτικες τοῦ Ἡλιοκάστρου...

...μέσα ἀπό τά ἀνοιξιάτικα χρώματα .
Ἐδῶ, "ἒστησε ὁ Ἒρωτας χορό μέ τόν ξανθό Ἀπρίλη"...
Δυστυχῶς, δέν μεταφέρεται εὒκολα καί τό ἂρωμά τους γιατί αὐτό ἀπαιτεῖ εἰδικές κεραῖες ...
Μέσα ἀπό αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς φύσεως ἐξηγοῦνται οἱ διαδικασίες καί οἱ σκοπιμότητες τῆς ἲδιας μας τῆς ζωῆς .
Αὐτό τό ἀσήμαντο ἀνθάκι, ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς  ἱερῆς διαδικασίας πού τέρπει μέ τήν ἀνείπωτη ὀμορφιά του ὃλες τίς αἰσθήσεις τῶν ἒμψυχων ὂντων καί θά δώσει καρπό ὁ ὁποῖος θα ἀναπαράγει τό φυτό γιά  κάποιο χρήσιμο ἒργο .
Καί ἒργο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι να ἀποκρυπτογραφήσει τήν οὐσία τῶν πραγμάτων γιά να ἐξηγηθοῦν τά μεγάλα του ἐρωτήματα.
Αὐτό ἀκριβῶς ἒλεγε καί ὁ μεγάλος προχριστιανιανικός θεολόγος Πλούταρχος τοῦ ὁποίου ἡ οὐσιά τῆς σκέψεως βρίσκεται ὁλάκερη στίς Χριστιανικές μας παραδόσεις καί ὁ ὁποῖος μαζί με τούς ἂλλους γίγαντες διανοητές τῆς ἀρχαιότητας, ἀποβλήθηκε ἀπό τό σκουπιδογενές σύστημα "ἐθνικῆς" μας ἀπαιδείας. - Καθ' ὃλα "προοδευτικό" ... ὃπως "προοδευτικοί" αἰσθάνονται καί ὃσοι μέ δέος ἂμεσα ἢ  παράπλευρα  τό ἀπορρόφησαν ... -
"Δέν ὑπάρχει σεπτότερον καί τιμιώτερον πρᾶγμα ἀπό τό νά σοῦ ἐπιτρέψουν οἱ Θεοί να γνωρίσεις γιά τόν ἑαυτόν Τους" δηλαδή τήν οὐσία Τους" . Σήμερα λέμε Του...
Ἂς ψάξουμε λοιπόν τήν οὐσία Του μέσα ἀπό τίς σημερινές Ἀπριλιάτικες ἀναστάσιμες εἰκόνες ...
Αὐτές πού ἀποδεικνύουν τήν ἀνάστασι τοῦ σπόρου μέσα ἀπό τήν ταφή τόν χειμῶνα καί ὁ ὁποῖος σπόρος συμβολίζει τήν ταφή καί ἀνάστασι τοῦ Θεανθρώπου  τόν ὁποῖο πρέπει να μιμηθεῖ ὁ ἂνθρωπος γιά να ἐξεληχθεῖ κι'αὐτός σε Θεάνθρωπο ... 


Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Ἂλλη μία λαμπρή γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου.

Ὁ δάσκαλος ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό, ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέησις μέ κατάθεσι στεφάνων στόν Ἡρῶον τῶν πεσόντων, ἡ παρέλασις τῶν μαθητῶν καί στό τέλος ἐθνικοί χοροί.
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Ἃγιος Βλάσης .

Κτίστηκε στήν ἐποχή πού λειτουργοῦσαν τα μεταλλεῖα  σέ σημεῖο κομβικό ὣστε περνῶντας τό πρωΐ οἱ ἐργάτες, να ἒχουν τήν ἐπίκλησι τῶν Θεϊκῶν δυνάμεων γιά να βγοῦν σῶοι ἀπό τίς στοές. 
Προσκυνητάρι καί σημαῖα, ἒχουν γίνει εἰκόνα σύμβολο τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ .

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Μία θεατρική παράστασις στήν Ἑρμιόνη μέ εὐρύτερο γεωγραφικό ἐνδιαφέρον


..ἀπό ἓναν ταλαντοῦχο καί ἐραστή τῆς θεατρικῆς τέχνης λαϊκό ἠθοποιό πού ἒγινε δωρεάν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου  τό βράδυ, στήν καφετέρεια Yacht, σε κλειστό χῶρο, ἀνάμεσα σε ἐκλεκτούς θαμῶνες οἱ ὁποίοι με τήν σιγή καί τα ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα ἀπέδειξαν τήν προσήλωσί τους στό ἒργο  !
Ὁ τίτλος τοῦ ἒργου, ἦταν " Τό ἡμερολόγιο ἑνός τρελοῦ" τοῦ Ρώσου συγγραφέα Νικολάϊ Γκόγκολ καί τό ὁποῖο ἀπέδωσε θαυμάσια ὁ  ἐρασιτέχνης ἠθοποιός Ἐπι Κατσέλης .
Τό περιεχόμενο τοῦ ἒργου .
Ἡ ὑπόθεσις ἐκτυλίσεται στήν κοινωνία τῆς προεπαναστατικῆς Ρωσίας καί ἀφορᾶ τήν ζωή καί τό δρᾶμα ἑνός ἀνθρώπου διαχρονικοῦ πού θά τόν συναντήσεις σέ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας. 
Δέν εἶναι ἀφήγημα πού κάποιος διηγεῖται  τήν ἱστορία κάποιου ἂλλου, ἀλλά εἶναι μία ἐσωτερική ἀπολογία ψυχογράφημα ἑνός ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν ὁποία άπολογία βλέπουμε τα προβλήματά του. 
Εἶναι προβλήματα καθημερινά κοινωνικῶν σχέσεων πού βιώνει τό ἂτομο μέσα σε μία διαρκῶς ἀνανεούμενη ἀκοινώνητη κοινωνία .
Ἐδῶ ὁ καθ' ἓνας εἶναι περιχαρακωμένος στόν δικό του κόσμο καί δέν βλέπει, οὒτε ἀκούει τόν περίγυρό του.
Ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου τό μόνον πού σκέφτεται εἶναι ἡ ἂνοδός του  στήν κοινωνική πυραμίδα γιά τήν ὁποία ἂνοδο ὑποκρίνεται τόν εὐγενῆ γιά νά ἐντυπωσιάσει τούς ἂλλους εὐγενεῖς, ἑνῶ ὁ παρακατιανός ὑπαλληλᾶκος του, εἶναι ἓνα ἀσήμανο ἀνθρωπάκι γιά να ξύνει τα μολύβια του, κατώτερο καί ἀπό τό σκυλάκι τῆς κόρης του τήν ὁποία εἶχε τήν ἀτυχία να ἐρωτευτεῖ  .
Καί ἐδῶ ἀρχίζει τό δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου !
Μετέρχεται τα πᾶντα γιά να προσεγγίσει τήν κόρη τά ὁποία συνήθως καταλήγουν σέ γκάφες! Μέχρι καί τό σκυλάκι της προσπαθεῖ να καλοπιάσει τό ὁποῖο ἒτσι ὃπως ἒχει ἀνατραφεῖ δίχνει τήν ἀνάλογη περιφρόνησι ....
Καί ὃσο περισσότερο ἀποτυγχάνει ὁ στόχος του, τόσο περισσότερο ἀπομονώνεται ὁ πρωταγωνιστής στίς ἀχαλίνωτες φαντασιώσεις του που ἀποτελοῦν τήν μόνη διέξοδο  στό πρόβλημά του .
Φαντάζεται ὃτι εἶναι ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἱσπανίας !
Οἱ ὁποῖες  τελικά  τόν ὁδηγοῦν στό τελευταῖο καταφύγιο τῆς ἀπελπισίας καί ἀποτυχίας πού εἶναι ὁ χῶρος τῶν τρελῶν !
Συγκρίνοντας με τήν ἐποχή μας στήν ὁποία οἱ συνέπειες τοῦ ἀτομισμοῦ μᾶς ὁδήγησαν στά μεγάλα ἠθικά, κοινωνικά καί οἰκονομικά ἀδιέξοδα, ὁδηγούμαστε στά ἲδια ἀποτελέσματα . Δηλαδή στα ψυχοφάρμακα καί στίς ἀτέλειωτες αὐτοκτονίες γιά τίς ὁποῖες κανενας ἀπό τήν σύγχρονη ἐξ ἲσου παχύδερμη μέ τότε  πολιτική ἐλίτ, δέν ἒδειξε να συγκινῆται !
Ἡ σκηνή τοῦ ἒργου μέσα ἀπό τό τρελάδικο, εἶναι συγκλονιστική !
Εἶναι ἓνα μαρτύριο πού τό βιώνει ὁ θεατής, κάπως ἀνάλογα με τό πῶς βιώνει τό Θεϊκό πάθος τῆς σταυρώσεως μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναζητᾶ τήν λύτρωσι ! 
Τήν ἲδια λύτρωσι πού περιμένουν μέσα ἀπό τό ἀρχαῖο δρᾶμα καί τήν ὁποία δίνει ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός!
Καί ἐδῶ, ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός, ἡ λύτρωσις, εἶναι ἡ ἐπιστροφή στήν ζεστασιά καί τήν προστασία τῆς μάνας μέ τήν ὁποία ἱερή λέξι τελειώνει τό ἒργο!
Παρακολουθεῖστε αὐτό τό μικρό ἀπόσπασμα στό βίντεο ! Ἀξίζει !