Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Θά μᾶς φᾶνε καί τα τσακάλια !!!


Τά δύο δῶρα πού μᾶς ἒφεραν οἱ "οἰκολόγοι"....


Ναι συνέβη κι αὐτό !!! Ἐπίθεσι ἀπό τσακάλια εἲχαμε στα πρόβατα συμπολίτη μας την προχθεσινή νύχτα ὃ,που τούς ἂνοιξαν τόν λαιμό και στην συνέχεια ἒφαγαν τα σωθικά τους !
Και αὐτό ὂχι μακριά, ἀλλά μέσα στο χωριό ! Στον Λόγγο !
Γι'αὐτό εἶχαν ἀναστατωθεῖ την νύχτα ὃλα τα σκυλιά τοῦ χωριοῦ !
Συζητώντας σήμερα μαθαίνουμε ἀπό συγχωριανούς μας ὃτι ἐδῶ και πολύ καιρό ἀκούγονται τά νυχτερινά οὐρλιαχτά τῶν ἂγριων αὐτῶν ζώων πού εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ και πολλές δεκαετίες και πού κάποιοι φρόντισαν στα πλαίσια τῶν ἀρρωστημένων τους ἰδεοληψιῶν να ξαναφέρουν στην περιοχή μας.
Ἒφεραν και ἀγριογούρουνα τά ὁποῖα δεν ὑπῆρχαν στήν Πελοπόννησο τουλάχιστον για  ἑκατονταετίες, χωρίς να λογαριάσουν τίς συνέπειες πού θα ὑπάρξουν στις ἀγροτικές καλλιέργειες και στην ἀσφάλεια τῶν ἀνθρώπων ἀπό την ὑπεραύξησι τοῦ εἲδους πού σύντομα θα προκύψει !
Ὃποιος θέλει λοιπόν κάνει ὃ,τι θέλει σ'αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα !
Μπορεῖ να το παίζει ἀπό ἀνθρωπιστής με αὐστηρά σκοτεινά κατευθυνόμενου ὁρίζοντα ἀνθώπινες εὐαισθησίες, μέχρι "οἰκολόγος" πού να σπέρνει λύκους, τσακάλια, φίδια και κάθε ἂγριο στοιχεῖο πού οἱ ἂνθρωποι πάλεψαν για χιλιάδες χρόνια νά ἀπαλαγοῦν ἀπό αὐτά.
Ὁ Ἡρακλῆς ἀπάλλαξε την Πελοπόννησο ἀπό τά τελευταῖα λιοντάρια πρίν τρεῖς περίπου χιλιετίες, ἐνῶ οἱ γονεῖς μας και οἱ παπποῦδες μας την ἀπάλλαξαν ἀπό τούς λύκους και τά τσακάλια!
Ὃλα αὐτά γιά να ἒρθει μία παρέα ἀνθώπων πού δεν μόχθησαν στήν ζωή τους και πού δεν ξέρουμε ἀπό πού σιτίζονται για να μᾶς τά ξαναφέρουν ! ...
Καιρός εἶναι να μᾶς φέρουν και κόμπρες ἀπό την Ἀσία τίς ὁποῖες δεν γνώρισαν οἱ περιοχές μας στα ἱστορικά τουλάχιστον χρόνια.
Ἐπειδή ἡ διαστροφή, ὃλα τά ἒχει μέσα στις προδιαγραφές της... Ἂς μην ἀποκλείουμε καί αὐτό...
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

Μετά ἀπό πολλές δεκαετίες, γιορτάσαμε πάλι τούς Ἁγίους Πᾶντες

Σέ μία πλήρως ἀνακαινισμένη ἐκκλησία τοῦ ὁποίου ἒργου τον συντονισμό εἶχε ἡ οἰκογένεια πού κληρονόμησε τήν διαχείρησι στο σχεδόν ἐρρειπωμένο ἐκκλησάκι, ἀπό τον παλιό κτίτορα τον Κυριᾶκο Ἡλία ἢ Λουλοδάκη ὃπως τόν ἀποκαλοῦσαν. 
Οἱ προσφορές τῶν ἐπαγγελματιῶν σε ὑλικά και προσωπική ἐργασία, ἦσαν εντυπωσιακές!
Στην Θεία λειτουργία ὁ ακούραστος Παπα Νικόλας...
Ζήσαμε μία εὐχάριστη ἡμέρα μέσα σ'ἓνα τοπεῖο γραφικό, με ἐξαιρετική θέα, πού το δρόσιζε εὐχάριστα το βοριαδάκι και στο τέλος γλύκανε ἡ μεγάλη προσφορά σέ ἂρτους καί γλυκά ...

Εἲχαμε μία ἂριστη ρύθμισι τοῦ κυκλοφορικοῦ και τῆς σταθμεύσεως...

Στο δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς με την ἐξαιρετική θέα...

Καί ἀφήσαμε ὡς νοσταλγικό ἐπίλογο αὐτήν τήν παλιά ἀσπρόμαυρη φωτογραφία.... Εἶναι 
ἀριστερά ὁ Μπαρμπα Κυριᾶκος ὁ Ἡλίας μαζί με τον φίλο και γείτονά του Γεώργιο Μίζη ἢ Μπλατσάρα στην ἡμέρα τῶν ἐγκαινείων τοῦ ναοῦ, τότε, γύρω στο 1955, στο σπίτι τοῦ πρώτου στα Περιβόλια...
Ἂν και ἢμουν μικρός, θυμᾶμαι καλά αυτήν την ἡμέρα ὃπως θυμᾶμαι και τον Δεσπότη πού εἶχε ἒρθει στα ἐγκαίνεια...
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Kωνσταντίνου καί Ἑλένης σήμερα...

Μία πανέμορφη 
ἡμέρα  στον Ἃγιο Ἐπιφάνειο . Λειτούργησε ὁ παπα Γιάννης ὁ Σαρρῆς ἀπό την Ἑρμιόνη . Και ἀρκετός κόσμος ἀπό τά δύο χωριά παρευρέθηκαν μέσα σ'αὐτό το μαγευτικό περιβᾶλλον πού συνδυάζει την ἱερότητα τῆς ἡμέρας με την  μαγεία τῆς φύσεως. Οἱ φωτογραφίες κάτω ἀπό τίς καρυδιές εἶναι εἰδυλλιακές με τίς κυρίες νά δείχνουν ὃτι το ἀπολαμβάνουν...
Βέβαια, ὁ φακός ἀδικεῖ πάντα τήν γυναικεία ὀμορφιά καί αὐτό ἀποτελεῖ μεγάλο πρόβλημα γιά ὃποιον τολμᾶ να φωτογραφεῖ...
Πάρα κάτω, ὁ κυρ Παναγιώτης με το μουστάκι, δεν κρύβει την ὑπερηφάνεια του για την ἐνεργό μαστοριά του στο κτίσιμο τῆς ἐκκλησίας...
Αὐτός δέν ἒχει πρόβλημα με τήν φωτογένεια διότι τοῦ ἀρκεῖ ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ μουστακιοῦ...
Πλούσιες εἶναι οἱ προσφορές ἀπό ἂρτους, γλυκά και σπιτικά ποτά πού προσέφεραν οἱ γυναῖκες.
Ἀλλά πέρα ἀπ' ὃλα, ἦταν και ἡμέρα μνήμης γι'αὐτούς πού πέρασαν στην ἂλλη ὂχθη και τούς ὁποίους δεν πρέπει ποτέ να ξεχνᾶμε για να σκεφτώμαστε πᾶντα την ἱερή σκοπιμότητα τῆς σύντομης πορείας μας ἀπό αὐτό τον κόσμο...

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Τῆς Ζωοδόχου πηγῆς σήμερα...

Κανένα ἀπό τά τεχνικά ἐφέ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, δέν εἶναι ἱκανό νά ὑποκαταστήσει τίς σημερινές εἰκόνες.
Αὐτές  πού οἱ ἂνθρωποι ἀπολαμβάνουν ἐδῶ ἀποδεικνύοντας ὃτι με ὃ,τι καί νά συμβαίνει γύρω μας, μέ ὃσες πιέσεις καί νά δεχτήκαμε οἱ Ἓλληνες μέσα στούς αἰῶνες,  δέν χάσαμε ποτέ οὒτε τήν κοινωνική μας διάστασι, οὒτε τίς ἱερές μας συνήθειες .
Ἱστορία χιλιάδων χρόνων μέ σκηνές πού ἐπαναλαμβάνονται ἀδιάλειπτα ἀπό τά βάθη τους μέχρι σήμερα. 
Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι χίλια μέτρα πάρα κάτω, ἦταν ὁ ἀρχαῖος ναός τῆς Δήμητρας καί τῆς κόρης στό προαύλιο τοῦ ὁποίου οἱ ἂνθρωποι βίωναν πραγματικά τίς ἐναλλαγές τῆς φύσεως διότι ἒνοιωθαν τόν ἑαυτόν τους ἓνα μέρος ἀπό αὐτήν. Τό φθινόπωρο μέ τήν θλῖψι διότι ἡ Θεά Περσεφόνη ἐγκατέλειπε αὐτόν τόν κόσμο καί κατέβαινε στά βασίλεια τοῦ Ἃδη κοντά στόν Πλούτωνα  τόν βασιλιᾶ τοῦ κάτω κόσμου, ἐνῶ τήν ἂνοιξι τῆς ἐπέτρεψαν οἱ Θεοί νά ἀνέβει στόν πάνω κόσμο καί νά φέρη τήν Ἀνάστασι στήν φύσι καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.  
Ἒτσι, ὃπως σήμερα... Μπορεῖ οἱ Ἃγιοι να ἀλλάζουν στήν πορεία τῶν αἰώνων, ἀλλά οἱ ἰδιότητες τους παρέμειναν οἱ ἲδιες μέχρι σήμερα. ( Ἃγιος, ἀπό τό ἂγω, πού θα πεῖ ὁδηγῶ...)
Ὁδηγῶ, ποῦ ; Στήν ὑπέρτατη τελείωσι καί γνῶσι πού πρεπει να φθάσει ὁ ἂνθρωπος... 
ὁ ὁποῖος συχνά προβληματίζεται διχαστικά με τό ποιοί εἶναι οἱ ἃγιοι, λησμονώντας αὐτό τό σπουδαῖο πού εἶπε ὁ Ἰησοῦς.  "οὒκ εἰσελεύσεται στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὁ ἀποκαλῶν με κύριε, ἀλλά ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς..."  
Ὑπάρχει μία συμπαντική πορεία τῶν πραγμάτων, πού δύσκολα κατανοοῦμε ...
Πάντως σήμερα, νοιώσαμε με τήν γιορτή τῆς Παναγίας μας  μία προσέγγισι αὐτῆς τῆς ὑπερκόσμιας διαχρονικῆς  πραγματικότητας...                 
 

Ὁ κάμπος μέσα ἀπό τόν παλιό πυργο...

Τί εἶναι αὐτό ;Μικρό σπιθάρι δίπλα ἀπό τήν ἐκκλησία. Τά σπιθάρια, εἶναι εἲτε τυχαία δημιουργήματα τῆς φύσεωςς, εἲτε παλαιολιθικές κατασκευές πού εἶχαν σκοπό να ἀποθηκεύουν νερό καί να πίνουν ἀπό αὐτά οἱ ἂνθρωποι. Πάντως οἱ γενιές τῶν παπούδων μας πρόλαβαν καί τούς ἒκαναν χρῆσι πίνοντας ἀπό αὐτά μαζί με τά ἂγρια ζῶα χωρίς να ἒχει προβλήματα τό ἀνοσοποιητικό τους σύστημα...

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Εἲχαμε χρόνια να δοῦμε τέτοια πραγματα...

Αὐτό το ποτάμι κάποτε ἀποτελοῦσε πηγή ζωῆς τοῦ χωριοῦ. 
Ἐδῶ δίπλα ἀπό ἀπό αὐτόν ἦταν το κοινοτικό πηγάδι πού ἒπαιρναν τότε οἱ ἂνθρωποι νερό γιά να πιοῦν, κάτω ἀπό τήν γέφυρα ἀπό ἂλλο πηγάδι πότιζαν τά ζῶα τους, πάρα δίπλα ἡ βρύση πού ἒτρεχε νερό ὃλο το καλοκαῖρι καί ἒπλεναν οἱ νοικοκυρές τά ροῦχα τους, ἀριστερά καί δεξιά εἶχαν περιβολάκια καί σε ὃλη του τήν διαδρομή κινοῦσε τρεῖς νερόμυλους μέχρι να φθάσει στό Καταφύκι...
Παντοῦ εὓρισκες νεροχελῶνες, καβουράκια κόκκινα καί μικρά κοκκινοψαρα !
Πάρα κάτω εἰκόνες σημερινές... Λέτε να ξαναναστηθοῦν τά παλιά χρόνια ;
Ποιός ξέρει ἂν στήν ἀνθώπινη ἀλαζονεία καί ὓβρι δέν ἀπαντήσει ἡ φύσις με νέους παγετῶνες ;...