Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ !

Μισό χιλιόμετρο ἒξω ἀπό τό χωριό ! Ἂς ἐλπίσουμε ὃτι ὁ φετεινός χειμῶνας θα ξαναζωντανέψει  αὐτόν  τόν μικρό γραφικό και ..προκλητικό καταράκτη  !
Σέ προκαλεῖ τόν χειμῶνα να βουτήξεις  στα νερά του !
 

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΣΙΝΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...

'
Ἐντάξει , θα μεγαλώσετε κι' ἐσεῖς !...Καί θά ζήσετε σε μία πατρίδα που θά ἒχει φροντίσει τά πάντα γιά σᾶς...Πού θα ἒχει ἀνοίξει διάπλατα  τά σύνορα γιά να γίνετε καταξιωμένοι μετανάστες  ...

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΕΙΚΟΝΑ...

Ποιός θυμᾶται που ἦταν αὐτή ἡ πηγούλα ;...Τήν βλέπαμε παλιά στήν γιορτή τοῦ Ἁγιο Γιάννη στό τέλος τοῦ Αὐγούστου.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Προσωπική ἐργασία, τότε ....


Τότε, που τσιμεντοστρώναμε τόν κεντρικό δρόμο με προσωπική ἐργασία !
Λέτε να βασανιστήκαμε και να μᾶς ἂφησε συμπλεγματικά βιώματα αὐτή ἡ ἐποχή με ἀποτέλεσμα να ὑποταχθοῦμε χωρίς ἀντιδράσεις στά νέα ἀπρόσωπα, πολυδάπανα, ἀναποτελεσματικά καί ψυχρά συστήματα τῆς κατ' ὂνομα τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως ; ...


 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ...ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ...

Καί εἲδαμε τά παιδιά νά βιάζωνται να μεγαλώσουν !!!...
Μήν βιάζεσθε τούς εἶπα, γιατί θα νοσταλγήσετε πολύ αὐτόν τόν χῶρο ...

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Μία λαμπρή ἑορταστική ἡμέρα σήμερα τοῦ ἁγίου Φιλίππου !

Τοῦ Φιλίππου σήμερα ! Τό ἐξωκλῆσσι στό Κουφογιάννι, ἐτίμησαν οἱ Χριστιανοί ἀπό Ἡλιόκαστρο καί Ἑρμιόνη .
Μιά λαμπρή φθινοπωρινή ἡμέρα ! 
Σκέφτομαι πάντα τήν διαχρονικότητα τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν μας ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
Σήμερα, ἓνα ταπεινό μνημόσυνο καί γιά τόν ἀείμνηστο καί φίλτατο Φίλλιππο πού μᾶς ἂφησε νωρίς γιά τά ἂνω δώματα . 
Ποιός ξέρει τήν λογική τοῦ Σύμπαντος ; Νομίζω ὁ καθ΄ἓνας μας φεύγει ἀκριβῶς στήν στιγμή που κάποια ἀνώτατη ἀναπτυξιακή λογική τό ἐπιτάσσει. Γιά τόν ἲδιον καί γιά τούς ἂλλους.
Νομίζω ὃτι ἡ λογική αὐτή ἒχει συμπαντικό χαρακτῆρα καί δέν περιορίζεται στά στενά γεωγραφικά και χρονικά ὃρια τῶν φτωχῶν μας αἰσθήσεων οἱ ὁποῖες δυσκολεύονται να τήν κατανοήσουν.
Ἂς μήν κλέμε λοιπόν γιά ὃσους ἒζησαν με σύνεσι τήν ζωή τους ! 
Ἂς μήν ἀγωνιοῦμε γιά τήν τύχη τῶν ἂλλων διότι γιά τόν καθ΄ἓνα ὑπάρχει καί ὁ κατάλληλος δρόμος... 
Ἃλλωστε ὁ χρόνος κυλᾶ μέ γρήγορους ρυθμούς...
Τό πρόβλημα θα εἶναι γι'αὐτούς που τά βαρύδια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τούς ἒδεσαν καί τούς κρατοῦν σφυκτά στήν γῆ καί  οἱ οποῖοι με τήν συμπεριφορά τους γίνονται αἲτιοι δεινῶν για τούς πολλούς.
Ὃπως στίς ἡμέρες μας ! 
Ὃ,που ἂλλοι φτιάχνουν πισίνες καί βολεύονται παντειοτρόπως σε βάρος ἂλλων που πηδοῦν ἀπελπισμενοι στό κενό!
Ἂς εὐχηθοῦμε καί προσευχηθοῦμε με τήν εὐκαιρία κάθε ἑορταστικῆς συνάξεως γιά ἀτομική, συλλογική σύνεσι, γιά τά κάλλιστα στήν κοινωνία καί στόν κόσμο !


Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΜΕ ΩΣ ΣΚΑΛΙ !....

Βρίσκεται μέσα στό κοινοτικό γραφεῖο καί εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἐπιγραφές σύμφωνα με τόν τότε φοιτητή  ἀρχαιολόγο που τήν ἀνεκάλυψε.
Λέει ἐπάνω . "ΙΕΡΟΣ ΗΟΡΟΣ ΕΚΑΤΑΣ" . Δηλαδή , Ἱερός χῶρος Ἑκάτης.
Ἂς κάνουμε λοιπόν μία μικρή ἀναφορά στήν ἱστορία της.
Ἡ Ἑκάτη ἐμφανίζεται ὡς χθόνια Θεότητα . Τό ὂνομά της εἶναι Ἑλληνικό καί ἐκφράζει κάτι ἀπό μακριά. Ἲσως ἀπό τόν χῶρο καί τόν χρόνο.  Ἐτσι ἒλεγαν καί τόν Ἀπόλλωνα . Ἑκατηβόλο . Δηλαδή, που βάλλει ἀπό μακριά. 
Ἦταν παιδί τῶν Τιτάνων Πέρση καί 'τῆς Ἀστερίας, σύμφωνα με τόν Ἡσίοδο.
Μετά τήν Τιτανομαχία κατά τήν ὁποία ἐπεκράτησαν οἱ Θεοί τοῦ Ὀλύμπου, ὁ Δίας δεν συμπεριφέρθηκε ἀπέναντι της ὃπως καί στούς ἂλλους νικημένους Τιτᾶνες, ἀλλά τῆς ἐπέτρεψε νά ἀσκεῖ τίς ἀρχέγονες ἐξουσίες πού στηρίζονταν στήν ἀρχέγονη γνῶσι. Ἒτσι, εξουσίαζε τήν Γῆ , τήν θάλασσα καί τόν ούρανό.
Τό ὂνομά της συνδέθηκε καί μέ τα Ἐλευσίνια μυστήρια .
Ἒχει πολλές ἰδιότητες. Ἀποδίδει προστασία στούς πολεμιστές, βοηθᾶ τούς βασιλεῖς γιά να ἀποδίδουν δικαιοσύνη, τούς κυνηγούς, τούς ψαράδες,  προστατεύει τα κοπάδια , εἶναι κουροτρόφος, δηλαδή τρέφει τα παιδιά, κλπ.

Κάτι ἀνάλογο μέ τούς σύγχρονους Ἀγίους τῆς ἐκκλησίας μας.
Στά μετέπειτα χρόνια, τήν ταύτισαν περισσότερο μέ Θεά τῆς μαγείας που προστατεύει ἀπό τό κακό. 
Τήν λάτρεψαν οἱ πόλεις καί ὁ λαός. Ἒκαναν τελετές στά τρίστρατα και σταυροδρόμια γιά να ἀπομακρύνουν τό κακό. Ἐκεῖ ἐπίσης τελοῦσαν τα Ἑκαταῖα δεῖπνα  κατά τό τέλος τοῦ σεληνιακοῦ μῆνα, μία περίοδο που ἐθεωρεῖτο ἀποφράς ἐπειδή ἀπουσίαζε τό φῶς καί τά ὁποῖα περιελάμβαναν προσφορές φαγητῶν που ἀπολάμβαναν οἱ ἑπαῖτες ἢ τά σκυλιά.
Μία ἀπό τίς τελετές καθαρισμοῦ που ἒκαναν οἱ πολίτες στίς κατοικίες τους στό ὂνομα τῆς Θεᾶς, ἦσαν τα ὀξυθύμια. Δηλαδή γιά να ἀπομακρινθεῖ ὁ ὀξύς θυμός που εἶναι γενεσιουργός κακῶν καταστάσεων καί δυστυχίας.

Στούς χώρους που ἢθελαν να προστατέψουν, ἒβαζαν ὁριοθετικές στῆλες ὃπως αὐτη τῆς φωτογραφίας, ἢ τρίμορφα ἀγάλματα.
Ὁ ἀριθμός τρία, εἶναι ἱερός ἀπό πανάρχαια χρόνια καί ἐκφραζει τίς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς αἰώνιας πραγματικότητας μέσα στίς ὁποῖες οἱ ἂνθρωποι ἒψαχναν γιά να βροῦν τήν βαθύτερη οὐσία τῆς ζωῆς.
Εἶχε στενή σχέσι μέ τήν Δήμητρα καί τήν Κόρη . Καί ἐπειδή στούς Εἱλεούς λατρεύονταν οἱ δύο αὐτές Θεότητες, μαζί πρόσθετος λόγος εἶναι να συναντοῦμε καί τήν Ἑκάτη.

Στήν γειτονική μας περιοχή, λατρεύοταν ἰδιαίτερα στήν Αἲγινα.
Τί ἀναφέρει ὁ Παυσανίας τώρα γύρω ἀπό τήν Θεά.
Θεῶν δὲ Αἰγινῆται τιμῶσιν Ἑκάτην μάλιστα καὶ τελετὴν ἄγουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος Ἑκάτης, Ὀρφέα σφίσι τὸν Θρᾷκα καταστήσασθαι τὴν τελετὴν = Μεταξύ τῶν Θεῶν οἱ Αἰγινῆται τιμοῦν τήν Ἑκάτη καί τῆς κάνουν τελετή κάθε ἒτος.  Ὁ Ὀρφέας  ὁ Θρᾶκας τούς καθιέρωσε τήν τελετή.
Δηλαδή στήν Αἲγινα, ὀργάνωναν κάθε ἒτος τελετές , ὃπως σήμερα με τόν Ἃγιο Νεκτάριο.
Καί ἂς σκεφτοῦμε τήν αἲγλη που θα εἶχε τότε με τόν κόσμο να συγκεντρώνετα ἀπό τά γύρω παράλια μερη !
Γι αὐτό λέμε ὃτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι αἰώνια. Μέ τίς ἲδιες ἀξίες ! Μέ τά ἲδια νοήματα!
Τί καί ἂν ἂλαξαν τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων ; Καί τότε καί τώρα, τό νόημα δέν εἶναι ποιό εἶναι τό ὂνομα τοῦ Ἁγίου, ἀλλά κατά πόσο σε βοηθᾶ να κατακτήσεις ἓναν ἀνώτερο κόσμο.

Ἃλλωστε, ὁ ἲδιος ὁ Χριστός εἶχε πεῖ ὃτι δέν θα κερδίσει τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν αὐτός που μέ ἀποκαλεῖ Κύριο, ἀλλά αὐτός πού τελεῖ τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Τρίμορφη Ἑκάτη. Ἡ μορφή της ὑπέβαλε δέος καί συναισθήματα φόβου στόν ἂνθρωπο .Ἒβλεπε σε ὃλες τίς κατευθύνσεις γιά τόν ἀμύητο ἑνῶ γιά τόν μυημένο ἒβλεπε στον χῶρο, στό παρελθόν καί στό μέλλον .

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016 ΚΑΙΩΡΑ 11 ΠΡΩΪΝΗ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΙ ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΕΙΛΕΟΙ" .
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016 ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΤΑΡΑ .

Ἒτσι μεταφέραμε χίλια περίπου σακιά τσιμέντα ἀπό τό Πόρτοχέλι τότε, που εἲχαμε τοπική Αὐτοδιοίκησι. Μέ προσωπική κινητοποίησι ὃλο τό χωριό.
Μέ τήν οἰκονομία που προέκυψε ἀπό τήν μεταφορά, συμβάλαμε στήν ἀγορά τῶν ὑπόλοιπων ὑλικῶν.
Αὐτά μᾶς τά εἶχε δωρήσει ὁ κ. Γεώργιος Νοταρᾶς.