Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Μία λαμπρή ἑορταστική ἡμέρα σήμερα τοῦ ἁγίου Φιλίππου !

Τοῦ Φιλίππου σήμερα ! Τό ἐξωκλῆσσι στό Κουφογιάννι, ἐτίμησαν οἱ Χριστιανοί ἀπό Ἡλιόκαστρο καί Ἑρμιόνη .
Μιά λαμπρή φθινοπωρινή ἡμέρα ! 
Σκέφτομαι πάντα τήν διαχρονικότητα τῶν Ἑλληνικῶν ἱερῶν μας ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
Σήμερα, ἓνα ταπεινό μνημόσυνο καί γιά τόν ἀείμνηστο καί φίλτατο Φίλλιππο πού μᾶς ἂφησε νωρίς γιά τά ἂνω δώματα . 
Ποιός ξέρει τήν λογική τοῦ Σύμπαντος ; Νομίζω ὁ καθ΄ἓνας μας φεύγει ἀκριβῶς στήν στιγμή που κάποια ἀνώτατη ἀναπτυξιακή λογική τό ἐπιτάσσει. Γιά τόν ἲδιον καί γιά τούς ἂλλους.
Νομίζω ὃτι ἡ λογική αὐτή ἒχει συμπαντικό χαρακτῆρα καί δέν περιορίζεται στά στενά γεωγραφικά και χρονικά ὃρια τῶν φτωχῶν μας αἰσθήσεων οἱ ὁποῖες δυσκολεύονται να τήν κατανοήσουν.
Ἂς μήν κλέμε λοιπόν γιά ὃσους ἒζησαν με σύνεσι τήν ζωή τους ! 
Ἂς μήν ἀγωνιοῦμε γιά τήν τύχη τῶν ἂλλων διότι γιά τόν καθ΄ἓνα ὑπάρχει καί ὁ κατάλληλος δρόμος... 
Ἃλλωστε ὁ χρόνος κυλᾶ μέ γρήγορους ρυθμούς...
Τό πρόβλημα θα εἶναι γι'αὐτούς που τά βαρύδια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τούς ἒδεσαν καί τούς κρατοῦν σφυκτά στήν γῆ καί  οἱ οποῖοι με τήν συμπεριφορά τους γίνονται αἲτιοι δεινῶν για τούς πολλούς.
Ὃπως στίς ἡμέρες μας ! 
Ὃ,που ἂλλοι φτιάχνουν πισίνες καί βολεύονται παντειοτρόπως σε βάρος ἂλλων που πηδοῦν ἀπελπισμενοι στό κενό!
Ἂς εὐχηθοῦμε καί προσευχηθοῦμε με τήν εὐκαιρία κάθε ἑορταστικῆς συνάξεως γιά ἀτομική, συλλογική σύνεσι, γιά τά κάλλιστα στήν κοινωνία καί στόν κόσμο !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου