Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΙ' ΕΦΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ...

Ἒχω γράψει στό βιβλίο μου ὃτι ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα, ξεκινᾶ ἀπό το νηπιαγωγεῖο και τελειώνει στό δημοτικό !
Αὐτό τό νιώθεις ὃταν ἀκοῦς τόν κάθε δάσκαλο να κάνει κάποια ὁμιλία ! Διότι ὁ δάσκαλος εἶναι πραγματικό μέλλος τῆς κοινωνίας καί ζημώνεται διαρκῶς παραγωγικά μαζί της.
Ἒτσι ἒγινε κι'ἐφέτος !
Ἡ θαυμάσια ὁμιλία τῆς ἐκλεκτῆς δασκάλας, προκάλεσε συγκίνησι σε ὃλους μας !
Γιά να συμπληρώσει καί ὁ παλαίμαχος ἱερέας Παπα Νικόλας , τίς δικές του ἐμπειρίες καί τα συγκινησιακά μηνύματα πού βγαίνουν ἀπό τήν βαθιά πεῖρα τῆς ζωῆς.
(Μία παρένθεσις γιά να μήν ὑπάρξουν παρεξηγήσεις ... Ἡ ἒνοια τῆς παιδείας εἶναι διαφορετική ἀπό τήν ἒνοια τῆς ἐκπαιδεύσεως . Ἡ παιδεία ἒχει σχέσι με τόν πνευματισμό τοῦ ἀνθρώπου ἑνῶ ἡ ἐκπαίδευσις με ἱκανότητες να σχεδιάζεις ἢ νἀ ἀντιγράφεις...)
Ἒχουμε φωτογραφίες ἀπό τήν ἐκδήλωσι με χαρούμενες καί ἐλπιδοφόρες παιδικές μορφές οἱ ὁποῖες κάτω ἀπό την καθοδήγησι ἐκλεκτῶν δασκάλων νά εἲμαστε βέβαιοι ὃτι θα διαπεράσουν τά τεχνιτά σκοτάδια πού μᾶς περιβάλλουν καί θά ξαναφέρουν φῶς στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο !

Ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου πάνω μέ τόν σύμβουλό του στήν κάτω φωτογραφία...


Τά νήπια με τήν παιδαγωγό τους .Ὁ δάσκαλος μέ τούς μαθητές του .

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ζωτικῆς σημασίας ἐρωτημά μας πρός τό Δημοτικό συμβούλιο...


Αὐτή τήν φωτογραφία τήν ἒβαλα πάλι γιά να προκαλέσω σκέψεις πού συνδέονται μέ ἓνα σύγχρονο πρόβλημα.
Εἶναι αὐτό πού συζητᾶμε ὃλοι στούς δρόμους καί μᾶς ἒχει προκαλέσει ἀγανάκτησι . 
Βλέπουμε λοιπόν εἰκόνες ἀπό ἀνθρώπους συγγενεῖς, φίλους ἢ γνωστούς να συμμετέχουν σέ μία κοινωνική δραστηριότητα.
Σ'ἓνα ἒργο πού ἒμεινε, ἑνῶ αὐτοί ἒφυγαν .
Ἐδῶ διέγραψαν τήν ἱστορία τους ἡ ὁποία δέν ἒσβησε διότι δέν τήν ἀφήνουμε ἐμεῖς να σβήσει.
Ὂχι ἐπειδή παρουσιάζουμε κάποια ἀναμνηστική φωτογραφία...
Ἀλλά διότι με σεβασμό τούς ἒχουμε να ἀναπαύωνται σ' ἓναν χῶρο τόν ὁποῖο ἡ ἲδια γενιά δημιούργησε με συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία ὁ ὁποῖος χῶρος δικαιωματικά τούς ἀνήκει . 
Πᾶμε στόν Ἃγιο Γιώργη καί μέσα βλέπουμε τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας. Τούς ἀνθρώπους με τούς ὁποίους ζήσαμε μαζί σέ χαρές, λύπες, συζητήσεις , ἀγῶνες , συμφωνίες ἢ διαφωνίες .
Εἲτε ὑπήρξαμε φίλοι, εἲτε διαφωνήσαμε, ὃλοι αὐτοί μέσα ἀπό τό ἀποτύπωμά τους εἰσπράττουν τόν σεβασμό τοῦ καθ'ἑνός μας καί ἀναζωογονοῦν τίς μνῆμες μας  . 
Καί δυστυχῶς ἡ δημοτική ἐξουσία μέσα σέ πλαίσια αὐταρχισμοῦ χωρίς νά ἒχει πάρει τήν συγκατάθεσι τῶν δημοτῶν ἀποφάσισε να μᾶς ἐπιβάλλει τέλη ἀκόμη καί στούς νεκρούς !
Δέν ξέρουμε τί γινεται στίς πόλεις, οὒτε μᾶς ἀφορᾶ διότι κάθε περίπτωσις ἒχει τήν ἰδιαιτερότητά της.
Ἐδῶ ἡ δική μας ἰδιαιτερότητα εἶναι ὃτι ὁ δῆμος μέ τρόπο αὐταρχικό ἐκμεταλλεύεται ἓναν χῶρο πού δέν τοῦ ἀνήκει καί  ἐπιβάλλει  τέλη μέ τρόπο προσβλητικό ἀπέναντι στίς ἀρχές μας καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ Ὓβρι ἀπέναντι στούς νεκρούς μας.
Δέν πληρώνετε ;Ἀδειάζετε τόν χῶρο !!!
Ὁ πατέρας μου γιά παράδειγμα καί ὃλη ἡ γενιά του, προσέφεραν ὁ καθ' ἓνας ἀνάλογα με τίς δυνάμεις τους γιά να κτιστεῖ ὁ μανδρότειχος καί μέ προσφορές τους ἀγοράστηκε τό οἰκόπεδο. 
Μέ διαρκεῖς προσφορές πιστῶν, ἐπισκευάστηκε καί ἐπεκτάθηκε ἡ ἐκκλησία. 
Ἡ κοινότητα, ὃσο εἲχαμε τόν θεσμό τῶν κοινοτήτων δέν εἶχε ποτέ τίτλους ἰδιοκτησίας οὒτε ἒκανε παρεμβάσεις στόν χῶρο.
Θά πεῖς λοιπόν σήμερα στόν πατέρα μου καί στόν κάθε ἂνθρωπο τῆς γενιᾶς του ὃτι ἂν δέν πληρώσουν οἱ δικοί σου σκάβουμε καί σε πετᾶμε ;  (!!!!!!)
Αὐτό ἀποτελεῖ βαριά ἱεροσυλία !
Ἐξ ἂλλου γιά να ἐπιβάλλει κάποιος τέλη, πρέπει νά εἶναι κάτοχος τοῦ χώρου .
Παρακαλοῦμε τό δημοτικό συμβούλιο νά μᾶς πεῖ μέ βάσι ποιούς τίτλους ἰδιοκτησίας φέρεται κάτοχος ὁ δῆμος καί πῆρε αὐτη τήν ἀπόφασι ἀπό χρόνια, τήν ὁποία δέν ἀντιληφθήκαμε ὃσο δέν μᾶς εἶχαν ἒρθει τά χαράτσια . 
Τό ἀκοῦτε κυριοι τῆς συμπολιτεύσεως καί ἀντιπολιτεύσεως ;
Τό γενικό φορομπυχτικό κλῖμα πού καταδιώκει τούς Ἓλληνες σε ὃλα τά ἐπίπεδα δέν ἒχει ὃρια;
Ἀκόμη καί στήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι ;
Ἀκόμη θά συνοδεύει καί τούς νεκρούς μέχρι νά σβήσει ἡ μνήμη τους σ' ἓνα ἀνώνυμο σκευοφυλάκιο, πού κι' ἐκεῖ δέν ξέρουμε τί εἲδους χρῆσι μπορεῖ να προκύψει γιά ἀκόμη εἰσπράξεις!....

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ λεβεντιά, πού μᾶς χορεύει τήν Ἱτιά ;...

Συνοδεύται καί ἀπό τό ἀνάλογο θηλικό στοιχεῖο λεβεντιᾶς βέβαια...
Ἡ οὐσία ὃμως εἶναι ὃτι ἡ φωτογραφία ἀποτελεῖ  ἁπλό δόλωμα γιά να διαβάσετε το πάρα κάτω ἆρθρο σχετικά με τόν πολιτισμο μας...
Νομίζω ὃτι ὑπάρχει μεγάλο μπέρδεμα γύρω ἀπό τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ μας σήμερα, στό ὁποῖο μπέρδεμα κύριος ἒνοχος εἶναι ὁ κομματικός λαϊκισμός πού πολιόρκησε τήν Ἑλληνική κοινωνία μετά τήν μεταπολίτευσι !
Κάποιοι ἒχουν ταυτίσει τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ με λεβέτες τῶν προηγούμενων δεκαετιῶν, ρόκες, χαλκώματα, μέ τσαρούχια, μπαλαμάνες και ἂφθονη τούρκικη ὁρολογία !
Δῶσε τουρκιά στόν λαό καί πᾶρε του τήν ψυχή διότι μέσα ἀπό αὐτήν, βιώνει τήν ἁπόλυτη "δημοκρατική" του καταξίωσι !..
Λές καρακάσι και αἰσθάνεσαι να λούζεται ἡ ψυχή σου τα ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκληρώσεως!
Τί ἒγινε στήν Τουρκία ;
Ἐδῶ, ἒχουμε ἓνα ἒθνος κατακτητή ὁ ὁποῖος ἦρθε ἀπό τίς στέπες τῆς Ἀσίας, ἃρπαξε, λεηλάτησε, κατέσφαξε ὑποδούλωσε διαρκῶς καί ἀδιάλειπτα μέχρι σήμερα, δίνοντας το ἀνάλογο  στῖγμα τοῦ πολιτιμοῦ του στόν πλανήτη και τον ὁποῖον ἐξιδανικεύουν με τήν λαμπρότητα τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ παιδεραστῆ ὁ ὁποῖος γοητεύει με τα φτιασιδώματα τήν κάθε ἀγράμματη τηλεπυροβολημενη ...
Αὐτοί, ἐνεργώντας μέσα στα πλαίσια δικῶν τους "πολιτιστικῶν"  ἀξιῶν, ἂλλαξαν ὃλα τά ὀνόματα τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων πού κατέλαβαν βίαια, μέ τούρκικα !
Δέν ἢθελαν να ὑπάρχει τίποτα πού να θυμίζει τήν παλιά αἲγλη τῶν δούλων πού τούς ὀνόμασαν ραγιᾶδες !
Αὐτο ἒκαναν καί στήν Κύπρο μετά τήν εἰσβολή   !
Τί ἒγινε ἐδῶ, στήν χώρα τῆς φαιδρῆς "δημοκρατίας" με τούς "προοδευτικούς" δημοκράτες;...
Ἐδῶ, στήν προκειμένη περίπτωσι, μήν χαλάσουμε τήν ἀνάμνησι τῆς τουρκιᾶς !  Γιατί ξέρεις, ἒχει καί "προοδευτικό"  κίνημα ἡ Τουρκία ....
Ἀλλά "απελευθερωμένε" τύπε τοῦ κοπανιστοῦ ἀέρα με τόν ὁποῖο πότισε ἡ ἀπαιδεία τό κεφάλι σου, ἂλλο πρᾶγμα εἶναι Τοῦρκος καί ἆλλο Τουρκία ...
Ὁ καλός τοῦρκος πού σοῦ εἶπε ὃτι ἀγαπᾶ τούς Ἓλληνες, δέν ἒπαυσε οὒτε τήν κατοχή τῆς Κύπρου οὒτε τήν βία πού ἂσκησαν οἱ  ὁμοεθνεῖς του στούς Ἓλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως το 1955,  τήν βία ἀπέναντι στούς Ἓλληνες Νατοϊκούς ἀξιωματικούς στήν Σμύρνη πού βίασαν τούς ἲδιους μέ τίς γυναῖκες τους και πού ἐδῶ ὃλο τό φᾶσμα τῶν κομμάτων τό ἒκαναν γαργάρα για τά συμφέροντα τῆς "συμμαχίας" του ἓκαστο, ὃπως ἀκριβῶς σήμερα δέχονται να θάβεται ζωντανή ἡ Ἑλλάδα για να σωθεῖ ἡ Εὐρώπη!!!...
Τί ἒγινε ὃμως στήν Ἲμβρο καί στήν Τενεδο ὃ,που εἶχε δοθεῖ στήν Τουρκία μέ βάσι διεθνεῖς συνθῆκες μεσα στίς ὁποῖες περιλαμβάνοταν το δικαιωμα τῶν Ἑλλήνων να ἒχουν δική τους τοπική αύτοδιοίκησι διότι ἀποτελοῦσαν τό 90% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ ;
Μέσα σε μία νύκτα γέμισαν τα νησιά με βαρυποινίτες φυλακισμένους καί ἀπαλοτρίωσαν τις περιουσίες τῶν Ἑλλήνων μέ τήν ἀξία ἑνός αὐγοῦ τό στρεμα  !
Σήμερα, για να δείξουν καλό πρόσωπο οἱ τοῦρκοι, ἐπιτρέπουν στά κουφάρια τῶν ψυχῶν να ἐγκατασταθοῦν στά σπίτια τους !...
Κι΄εσύ λοιπόν νεοραγιᾶ, μοῦ μιλᾶς γιά ...καρακάσια !
Μᾶθε λοιπόν ὃτι στήν ἐπαρχία μας, ὑπαρχουν ὀνόματα πού δέν τα ἒσβησε καμμία τουρκιά και κανένας ψευδοπροοδευτικός συμπλεγματισμος ! ( Γιά ὃποιον οἱ "προοδευτικές" συνθῆκες τοῦ στέρησαν τά Ἑλληνικά , συμπλεγματισμός = κομπλεξισμός...)
Ἡ Ἑρμιόνη εἶναι πανάρχαιο ὂνομα, ταυτίζεται με θρησκευτικά ἱερά, με πανάρχαια μυθολογία πού περιμένει τούς ἀνάλογους νέους ἐραστές τοῦ μύθου  (μῦθος= λόγος, )  γά να τήν ἀποκρυπρογραφήσουν μέσα στά πλαίσια τῶν γνήσιων πολιτιστικῶν δρατηριοτήτων καί να τήν κάνουν κτῆμα τοῦ λαοῦ ...
Ἡ Ἑρμιόνη, ἒχει ἱστορία ἀδιαλειπτη χιλιετηρίδων και αὐτό φαίνεται καί ἀπό τά τοπονύμια !  Λέμε Δισκούρια, ἀπό τό Διόσκουροι δηλαδή οἱ κοῦροι τοῦ Διός ( κοῦρος , θηλικό κορη) και οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἀντίστοιχοι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού τους διαδεχτηκαν θεραπευτές και ὡς ἐπί τό πλεῖστον, στά ἲδια ἱερά !
Τήν περιοχή μας τήν ἒλεγαν Σταείλια οἱ Ἑρμιονεῖς μέχρι
τά πρόσφατα χρόνια, πούπαρέμειναν αὐτόχθονες ὁ κύριος κορμός τους.
Ἦταν ὁ Ἃγιο Γιανης τῆς Σταείλιας στό δάσος μέ τά πεῦκα στόν ὁποῖο συνέρεαν καραβάνια ἀπό προσκυνητές τήν 29η Αυγουστου μέχρι σχεδόν πρίν τέσσερες δεκαετίες!
Ἀλλά και τό ὂνομα Διδυμα ἒχει ἀρχαιότατη ἱστορια πού δεν τό ἒσβησαν οἱ αἰῶνες μέ τόσους βάρβαρους πού κατεκλυσαν τήν περιοχή!
Τί ἒγινε λοιπόν μέ τό Ἡλιόκαστρο ;
Ἒχω στά χέρια μου ἒκδοσι χαρτῶν που ἀναφέρουν τόν χῶρο ὡς Εἰλεοί μέχρι τόν δέκατο ἒβδομο αἰῶνα .
Ἐπίσης σε διάλεξι πού ἒδωσε στό χωριό περισυ ἡ πανεπιστημιακός κα Βέλιου(; ἡ ἀμνησία εἶναι λόγω μετακινήσεως
αἰωνόβιων τεκτονικῶν πλακῶν τοῦ ἐγκεφάλου ....)  ἀνέφερε ἒγραφο τῶν Ἑνετῶν τῆς ἐποχῆς τῆς ἑνετοκρατιας δηλαδή πρίν περίπου 300 χρόνια μέσα στό ὁποῖο ἀναφέρεται τό χωρίον Εἰλεοί !
Τι ἒγινε ὃμως καί χάθηκε αύτό τό ὂνομα μαζί με τούς κατοίκους ;
Κατά τήν προσωπική μου ἂποψι, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές μέ πυθανότερη τήν πρώτη. Δηλαδη με την ἀποτυχημένη ἐπαναστασι τοῦ 1779 πού εἶχε ὡς συνέπεια να κατασφαγοῦν οἱ ἂνθρωποι καί να σβήσουν πολλά χωριά ἀπό τόν χάρτη .
Ἡ δευτερη να ἒχει ἐπικρατήσει παρατεταμένη ἀνομβρια που ἀναφεροταν ἀπό στόμα σε στόμα στούς γεροντότερους πού ἡ γενιά μας ἐγνώρισε και τό ὁποῖο πρακτικά δέν εύσταθεῖ διότι ἒτσι θα εἶχαν ἐγκαταληφθεῖ καί ἆλλα χωριά ποιό ξερά ἀπό τό δικο μας πού ἒχει και χειμάρους .
Δέν σημαίνει βέβαια ὃτι αὐτή ἡ περηφάνεια μᾶς ἐπιτρέπει να μισοῦμε πολίτες ἂλλων χωρῶν ...
Διότι τό κάθε κράτος συνήθως δέν ταυτίζεται ἁπόλυτα με τούς πολίτες του.