Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Εἰκόνες πρωτομαγιᾶς ἀπό τό Ἡλιόκαστρο...


Ἡ αὐλή τῆς Τασίας μαγνητίζει μέ τήν ὁμορφιά της !


Χωριάτικη αὐλή μέ τόν παλιό μας φοῦρνο ...

Πρωτομαγιάτικος ἒλατος...

Πρωτομαγιάτικος γάτος ...