Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

"Ερμιονίδα μας αρέσει δεν μας αρέσει": Καταγγελία του Τ.Τόκα δ.σ. της αντιπολίτευσης για ...

Ἐνδιαφέρουσα καταγγελία  ἀπό τόν δημοτικό σύμβουλο κ. Τάσο Τόκα, σχετικά μέ τήν κεντρική μας γέφυρα `!

Στό θέμα τῆς καλαισθησίας, ὁ πολιτιστικός σύλλογος εἰσπράξαμε πολλές διαμαρτυρίες ἂν καί δέν ἦταν δικό μας ἒργο, τίς ὁποῖες μεταφέραμε στούς ἁρμόδιους .

Περιμένουμε συνέχεια ...

"Ερμιονίδα μας αρέσει δεν μας αρέσει": Καταγγελία του Τ.Τόκα δ.σ. της αντιπολίτευσης για ...: ...παρέδωσαν ένα έργο  που υποβαθμίζει  την  φυσιογνωμία του χωριού! … -----------------------------------------------------------...

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Εἰκόνες ἀπό τό ἡρωϊκό Βαλτέτσι ...

Σήμερα, εἶναι ἓνα χωριό φάντασμα που ζωντανεύει γιά μία ἡμέρα τόν χρόνο, μέ ἐλάχιστους κατοίκους, οἱ ὁποῖοι μέ πεῖσμα ἀπέναντι στίς ἀντιξοότητες, ἐπιμένουν να κρατοῦν τήν ζωή στόν χωριό καί τήν ἱστορία του.  
Διάσπαρτα, ὑπάρχουν σπίτια μέ ἱστορία τα ὁποῖα ἀφέθηκαν ἀπό τό Ἑλλαδικό κράτος να ἐρειπωθοῦν διότι δέν εἶχαν τήν τυχη να γενηθεῖ σ'αὐτά κάποιος Τοῦρκος διάσημος γιά τίς σφαγές και γενοκτονίες ὃπως ὁ Κεμάλ !!!... 
Καί ὃμως σ'αὐτό τό χωριό, πρίν κάποιες δεκαετίες φοιτοῦσαν ὀγδόντα καί ἑκατό παιδιά στό δημοτικό σχολεῖο ! 
Σ'αὐτό τό χωριό δεσπόζει ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τήν ὁποία ἒκτισε ὁ ἲδιος ὁ Κολοκοτρώνης ὣς τᾶμα γιά τίς νίκες τῶν Ἑλλήνων.
Ἱστορία λοιπόν, παλιά ἀρχιτεκτονική και θαυμάσιο τοπεῖο, συνθέττουν τά στοιχεῖα αυτά που θα μποροῦσαν να στηρίξουν τήν οἰκονομία στόν τουρισμό !
Αὐτά ὃμως εἶναι ψιλά γράμματα μέσα στήν ἁρπακολίστικη νοοτροπία, στήν νοοτροπία τοῦ εὒκολου το ὁποῖο ἀποκτᾶται χωρίς παραγωγικό ἀντίκρισμα και τήν ὁποία καλλιέργησε τό κράτος τό κομματικό σέ ὃλη τήν Ἑλλάδα, με ἀποτέλεσμα τα ταφεῖ στά ἐρείπια τῆς συνειδήσεως τῶν πολλῶν, κάθε παραγωγική δυναμική!
Ἂς δοῦμε ὃμως εἰκόνες τῆς ἡμέρας μέσα ἀπό τόν ἱερό αὐτόν τόπο που τόν ἁγίασαν μεγάλες, μέγιστες φυσιογνωμίες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὃπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχαλαῖοι, Νικηταρᾶς κλπ.
(Γιά ἱστορικές πληροφορίες, στόν πάρα κάτω σύνδεσμο... http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/valtetsimahi.htm


Αύτή ἡ φωτογραία, εἶναι ἀπό τίς σημαντικώτερες, διότι ἐκφράζει παρελθόν, παρόν καί μέλλον !!!


Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Βαλτέτσι 2017 (Λαϊκό πανηγῦρι γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἐθνεγερσίας)Θεωρῶ ὃτι ἂξιζε να τιμήσουμε ὁ πολιτιστικός μας σύλλογος αὐτή τήν ἱερή ἐκδήλωσι πού ἒγινε στό Βαλτέτσι στήν μνήμη τῶν ἡρώων οἱ ὁποῖοι ἀπό δῶ ξεκίνησαν τήν έπαναστασι στίς 12 και 13 Μαΐου τοῦ 1821    ! 

Βασικά ἡ Ἑρμιονιδα εἶναι αὐτή πού συμμετεῖχε στήν ἐπέτειο !

Δηλαδή Βαλτετσιῶτες που ζοῦν στήν Ἑρμιονιδα μαζί με τόν πολιτιστικό μας σύλλογο .

Ἀπολαύσετε πρῶτα αὐτό τό βίντεο γιά να δεῖτε ὃτι σχεδόν ὃλα τα πρόσωπα εἶναι γνωστοί μας ἢ φίλοι. 

Ὑπάρχει πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν ἡμέρα καθώς καί ἀπό τήν ἐπίσκεψι στόν ἂλλον ἒξ ἲσου ἱερό ἱστορικό τόπο που ἀκολούθησε. Δηλαδή τήν Δημητσάνα ! (Θά ἐκδοθοῦν τήν ἑπομενη...)

'Ἂς ἀπολαύσουμε βίντεο και φωτογραφίες καί να ἑτοιμαζόμαστε και γιά ἂλλη ποιό συμμετοχική ἐκδρομή ...

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ἐκδρομή στό Βαλτέτσι .

Τήν Κυριακή 14 Μαΐου ὀργανώνει ἐκδρομή μέ λεωφορεῖο στό Βαλτέτσι ὁ πολιτιστικός μας σύλλογος "Εἰλεοί" .
Τήν ἡμέρα αὐτή, γίνεται πανηγῦρι στήν περιοχή καί περιέχει πολιτιστικές ἐκδηλώσεις ἱστορικῆς σημασίας. 
Γιά φαγητό, θα ἐπισκεφτοῦμε τήν ἱστορική καί γραφική Δημητσάνα .
Ἡ τιμή τοῦ είσιτηρίου εἶναι 12 Εύρώ .
Παραμένουν ἀκόμη θέσεις για΄τούς ἐνδιαφερομένους .
Γιά πληροφορίες σε ὁποιοδήποτε ἀπό τά μέλη τοῦ διηκητικοῦ συμβουλίου  .