Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Μπροστά στήν ἐπικαιρότητα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου......Βίοι παράλληλοι :
Ιωάννης Πρόδρομος - Ἀντιγόνη Σοφοκλέους ...
Μερικοί κατατρέχονται ἀπό τήν ἰδεοληψία τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τήν ὁποία ἀδυνατοῦν να προσεγγίσουν μέσα ἀπό τίς συχνότητες πού πέρασαν στήν συνείδησί τους...
Ἒτσι, ὃ,τι ἀκριβῶς δέν μποροῦν να προσεγγίσουν τό ἀνάγουν στόν μῦθο πού τόν ταυτίζουν με τήν ἀνούσια ψεύτικη φαντασίωσι ...
Ἀλλά μῦθος στήν ἀρχαία Ἑλληνική διάλεκτο, σημαίνει λόγος, σημαίνει μιά βαθιά ἀλήθεια καί πραγματικότητα.
Καί ο σκοπός τῶν ἱστορικῶν συμβάντων δέν εἶναι οἱ λεπτομέρειες, ἀλλά τά ζωτικά τους μηνύματα πού θα ἀντέξουν στόν χρόνο καί θά δώσουν ζωή στίς γενεές τῶν ἀνθρώπων . 
Ἒτσι λοιπόν λαμβάνοντας τίς δύο ἱστορίες τού Ἰωάννη Προδρόμου καί τῆς Ἀντιγόνης, βγάζουμε μηνύματα παράλληλα χωρίς να σκεφτώμαστε ὃτι ἡ γυναῖκα ἐδῶ, ἦταν πρόσωπο φανταστικό.
Καί οἱ δύο ἒχουν κοινή ἀναφορά ὃτι ὑπακούουν στούς Θεϊκούς νόμους καί ἀμφισβητοῦν τήν πρόσκαιρη ἐξουσία τῶν ἐπίγειων ἀρχόντων ὃταν αὐτή προσβάλλει τήν Θεϊκή τάξι! 
Ὁ πρῶτος ὂχι μόνον τήν ἀμφισβητεῖ, ἀλλά καταγγέλλει δυνατά τίς ἀσεβεῖς πράξεις  μέσα ἀκόμη ἀπό τήν φυλακή του!
Ἡ δεύτερη ὡς γυναῖκα πού εἶναι, ἁπλῶς τήν ἀμφισβητεῖ ἐρχόμενη σε ρῆξι με τήν ἀδελφή της τήν Ἰσμήνη πού σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι ἐκφράζει τόν προσκυνημένο στήν αὐθάδη έξουσία σημερινό Ἓλληνα !
Καί στίς δύο περιπτώσεις, ἀκολουθεῖ ἡ τιμωρία καί ὁ θάνατος τῶν πρωταγωνιστῶν ! 
Ὁ πρῶτος με σφαγή, ἑνῶ ἡ γυναῖκα κλείνεται σε σπήλαιο για να πεθάνει ἀπό ἀσιτία !
Καί στή δύο περιπτώσεις, ἡ Θεϊκή νέμεσις ἒρχεται ἀργώτερα και ἀποδίδει δικαιοσύνη με σκληρότατη τιμωρία κατά τῶν ἀχόντων . 
Ὁ πρῶτος ἀπό αὐτούς πεθαίνει ἀμετανόητος καί παράφρων μέσα σε φρικτούς πόνους, ὃπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Ἰώσηπος. 
Ὁ δέυτερος ἐκμηδενίζεται από τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας με τήν αὐτοκτονία τοῦ γυιοῦ του Αἲμονα καί τῆς συζύγου του Εὐρυδίκης ! 
Καί οἱ δύο, δηλαδή Ἰωάννης καί Ἀντιγόνη, γαλούχησαν γενιές ἀνθρώπων μέ πίστι στό Θεϊκό δίκαιο .

Καί οἱ δύο ἀποβλήθηκαν ἀπό τό σημερινό σύστημα παιδείας ! 
Καί οι δύο ἀποτελοῦν πρόκλησι γιά τούς σημερινούς ἀποδέκτες ! 
Καί οἱ  δύο  ἒχουν καταγραφεῖ αὐστηρά ἀπό τήν Θεϊκή Νέμεσι πού θά εἶναι σκληρή, σκληρότατη ἀπέναντι σ'αὐτούς πού ἐνεργοῦν καί σ΄αὐτούς που φοβισμένοι, μοιραῖοι, ἀπαθείς ἢ καιροσκόποι, ἀποδέχονται αὐτή τήν Ὓβρι !..
Βλεπετε, ὁ Ἃγιος Γιάννης τοῦ δάσους ἢ τῆς Σταείλιας κατα τούς γηγενεῖς Ἑρμιονίτες, πέρα ἀπό τίς ἀναμνήσεις τῶν ἂλλοτε ἐποχῶν, μᾶς ἒδωσε καί ἐρεθίσματα γιά τίς ἀνάλογες σκέψεις ...

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Σάν σήμερα πρίν πολλές δεκαετίες ...

Στόν Ἃγιο Γιάννη στό δάσος , 
στόν Ἃγιο Γιάννη τῆς Σταείλιας ἒλεγαν οἱ γηγενεῖς Ἑρμιονίτες. 
Ἦταν πρός τιμή τῆς ἀποκεφαλήσεως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πού ἒκοψε τό κεφάλι του ὁ Ἡρώδης γιά να ἱκανοποιήσει τήν πανοῦργα γυναῖκα του  ἐπειδή τόν εἶχε κατακρίνει δημόσια γιά τήν μυαρῆ πρᾶξι να τήν ἁρπάξει ἀπό τόν ἀδελφό του Φίλιππο ἂν καί αὐτός ἦταν ἐν ζωῆ . 
«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»...
Θεωρῶ ὃτι μέ αὐτά τά διδάγματα στάθηκαν ὂρθιες οἱ κοινωνίες γιά χιλιάδες χρόνια 
Ἀλλά μαζί με τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ  Ἰωάννη, ἒχουμε παράλληλα τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ ἣλιου τοῦ καλοκαιρινοῦ γιατί μπαίνουμε ἐπίσημα στό Φθινόπωρο .
Καί περνοῦσαν στήν Βρέστιζα στο Τριαναφύλι, πού τότε ζούσαμε με τούς γονείς μου, καραβάνια ἀπό ἂλογα στολισμένα με πολύχρωμα χειράμια καί πεζοί με καπέλα τῆς ἐποχῆς, γιά τό μεγάλο Πανηγῦρι, σκορπίζοντας γέλια καί χαρές στόν περίγυρο! 
Μαζεύονταν ἀπό παντοῦ ! 
Ἀπό τήν Ἑρμιόνη, ἀπό τά Βλαχεϊκα ὃπως τά λέγαμε τότε, ἀπό Ἡλιόκαστρο, Λουκαΐτι, Δίδυμα καί Φούρνους πού μοιράζονταν γιατί εἶχαν καί αὐτοί Ἃγιο Γιάννη !
Γινόταν μεγᾶλο πανηγῦρι μέ ὂργανα καί χορούς ! 
Ἀλλά ἡ κάθε ἐποχή ἒχει τίς ίδιαιτερότητές της στόν τομέα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων ἀπό τίς ὁποῖες ἀντλοῦσε πολύπλευρη διασκέδασι ἡ κάθε κοινωνία...
Τότε, πριμέναμε με ἀγωνία να δοῦμε ποιοί θά ἦσαν οἱ ...ἣρωες πρωταγωνιστές τῆς χρονιᾶς ...
Διότι μετά τούς χορούς καί τό ἂφθονο κρασί ἢ τήν μπύρα πού κρατοῦσαν δροσερή σε βαρέλια με πάγο, θα ἀκολουθοῦσε καί τό ἒμφυτο ἒθιμο τοῦ τσακωμοῦ !!!
Καί συχνά, ἒπεφτε τό ξύλο τῆς χρονιᾶς διότι οἱ χρόνια συσσωρευμένες  ἐρωτικές ἀντιζηλίες σέ συνδυασμό μέ τήν ἂφθονη  βλακεία, ἐκεῖ εὓρισκαν ἐκτόνωσι....
Χρόνια μαγικά, ἀξέχαστα, νοσταλγικά !!!....

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Τά παλιά μας ἀναγνωστικά ...

Μ΄αὐτά πρέπει να στήσουμε τά νέα κρυφά σχολειά ....
Πωλοῦνται σε ὃλα τα βιβλιοπωλεῖα. Ἀγοράσετέ τα καί κάνετέ τα δῶρο στά παιδιά σας .
 Γιατί ;... Γιά λεπτομέρειες στόν πάρα κάτω σύνδεσμο...https://dermatas.blogspot.gr/2017/08/blog-post_4.htmlΤί παρατηροῦμε ἐδῶ;   Τά παιδιά μέ ὑπερηφάνεια, καθαρότητα, τάξι, ὁμοιομορφία , κρατοῦν  τήν σημαῖα κάτω ἀπό τό ἂγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη που τούς δείχνει τόν δρόμο !
Εἰκόνες πού γκρεμίζουν με ἀποφασιστικότητα οἱ παγκόσμιοι ἐξουσιαστές μέ τα ντόπια ψευτοπροοδευτικά τους ὂργανα καί κάτω ἀπό την διχαστική ἀπάθεια τῶν τηλεοπτικά πυροβολημένων ἀποδεκτῶν !