Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Θά μᾶς φᾶνε καί τα τσακάλια !!!


Τά δύο δῶρα πού μᾶς ἒφεραν οἱ "οἰκολόγοι"....


Ναι συνέβη κι αὐτό !!! Ἐπίθεσι ἀπό τσακάλια εἲχαμε στα πρόβατα συμπολίτη μας την προχθεσινή νύχτα ὃ,που τούς ἂνοιξαν τόν λαιμό και στην συνέχεια ἒφαγαν τα σωθικά τους !
Και αὐτό ὂχι μακριά, ἀλλά μέσα στο χωριό ! Στον Λόγγο !
Γι'αὐτό εἶχαν ἀναστατωθεῖ την νύχτα ὃλα τα σκυλιά τοῦ χωριοῦ !
Συζητώντας σήμερα μαθαίνουμε ἀπό συγχωριανούς μας ὃτι ἐδῶ και πολύ καιρό ἀκούγονται τά νυχτερινά οὐρλιαχτά τῶν ἂγριων αὐτῶν ζώων πού εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ και πολλές δεκαετίες και πού κάποιοι φρόντισαν στα πλαίσια τῶν ἀρρωστημένων τους ἰδεοληψιῶν να ξαναφέρουν στην περιοχή μας.
Ἒφεραν και ἀγριογούρουνα τά ὁποῖα δεν ὑπῆρχαν στήν Πελοπόννησο τουλάχιστον για  ἑκατονταετίες, χωρίς να λογαριάσουν τίς συνέπειες πού θα ὑπάρξουν στις ἀγροτικές καλλιέργειες και στην ἀσφάλεια τῶν ἀνθρώπων ἀπό την ὑπεραύξησι τοῦ εἲδους πού σύντομα θα προκύψει !
Ὃποιος θέλει λοιπόν κάνει ὃ,τι θέλει σ'αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα !
Μπορεῖ να το παίζει ἀπό ἀνθρωπιστής με αὐστηρά σκοτεινά κατευθυνόμενου ὁρίζοντα ἀνθώπινες εὐαισθησίες, μέχρι "οἰκολόγος" πού να σπέρνει λύκους, τσακάλια, φίδια και κάθε ἂγριο στοιχεῖο πού οἱ ἂνθρωποι πάλεψαν για χιλιάδες χρόνια νά ἀπαλαγοῦν ἀπό αὐτά.
Ὁ Ἡρακλῆς ἀπάλλαξε την Πελοπόννησο ἀπό τά τελευταῖα λιοντάρια πρίν τρεῖς περίπου χιλιετίες, ἐνῶ οἱ γονεῖς μας και οἱ παπποῦδες μας την ἀπάλλαξαν ἀπό τούς λύκους και τά τσακάλια!
Ὃλα αὐτά γιά να ἒρθει μία παρέα ἀνθώπων πού δεν μόχθησαν στήν ζωή τους και πού δεν ξέρουμε ἀπό πού σιτίζονται για να μᾶς τά ξαναφέρουν ! ...
Καιρός εἶναι να μᾶς φέρουν και κόμπρες ἀπό την Ἀσία τίς ὁποῖες δεν γνώρισαν οἱ περιοχές μας στα ἱστορικά τουλάχιστον χρόνια.
Ἐπειδή ἡ διαστροφή, ὃλα τά ἒχει μέσα στις προδιαγραφές της... Ἂς μην ἀποκλείουμε καί αὐτό...
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

Μετά ἀπό πολλές δεκαετίες, γιορτάσαμε πάλι τούς Ἁγίους Πᾶντες

Σέ μία πλήρως ἀνακαινισμένη ἐκκλησία τοῦ ὁποίου ἒργου τον συντονισμό εἶχε ἡ οἰκογένεια πού κληρονόμησε τήν διαχείρησι στο σχεδόν ἐρρειπωμένο ἐκκλησάκι, ἀπό τον παλιό κτίτορα τον Κυριᾶκο Ἡλία ἢ Λουλοδάκη ὃπως τόν ἀποκαλοῦσαν. 
Οἱ προσφορές τῶν ἐπαγγελματιῶν σε ὑλικά και προσωπική ἐργασία, ἦσαν εντυπωσιακές!
Στην Θεία λειτουργία ὁ ακούραστος Παπα Νικόλας...
Ζήσαμε μία εὐχάριστη ἡμέρα μέσα σ'ἓνα τοπεῖο γραφικό, με ἐξαιρετική θέα, πού το δρόσιζε εὐχάριστα το βοριαδάκι και στο τέλος γλύκανε ἡ μεγάλη προσφορά σέ ἂρτους καί γλυκά ...

Εἲχαμε μία ἂριστη ρύθμισι τοῦ κυκλοφορικοῦ και τῆς σταθμεύσεως...

Στο δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς με την ἐξαιρετική θέα...

Καί ἀφήσαμε ὡς νοσταλγικό ἐπίλογο αὐτήν τήν παλιά ἀσπρόμαυρη φωτογραφία.... Εἶναι 
ἀριστερά ὁ Μπαρμπα Κυριᾶκος ὁ Ἡλίας μαζί με τον φίλο και γείτονά του Γεώργιο Μίζη ἢ Μπλατσάρα στην ἡμέρα τῶν ἐγκαινείων τοῦ ναοῦ, τότε, γύρω στο 1955, στο σπίτι τοῦ πρώτου στα Περιβόλια...
Ἂν και ἢμουν μικρός, θυμᾶμαι καλά αυτήν την ἡμέρα ὃπως θυμᾶμαι και τον Δεσπότη πού εἶχε ἒρθει στα ἐγκαίνεια...
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Kωνσταντίνου καί Ἑλένης σήμερα...

Μία πανέμορφη 
ἡμέρα  στον Ἃγιο Ἐπιφάνειο . Λειτούργησε ὁ παπα Γιάννης ὁ Σαρρῆς ἀπό την Ἑρμιόνη . Και ἀρκετός κόσμος ἀπό τά δύο χωριά παρευρέθηκαν μέσα σ'αὐτό το μαγευτικό περιβᾶλλον πού συνδυάζει την ἱερότητα τῆς ἡμέρας με την  μαγεία τῆς φύσεως. Οἱ φωτογραφίες κάτω ἀπό τίς καρυδιές εἶναι εἰδυλλιακές με τίς κυρίες νά δείχνουν ὃτι το ἀπολαμβάνουν...
Βέβαια, ὁ φακός ἀδικεῖ πάντα τήν γυναικεία ὀμορφιά καί αὐτό ἀποτελεῖ μεγάλο πρόβλημα γιά ὃποιον τολμᾶ να φωτογραφεῖ...
Πάρα κάτω, ὁ κυρ Παναγιώτης με το μουστάκι, δεν κρύβει την ὑπερηφάνεια του για την ἐνεργό μαστοριά του στο κτίσιμο τῆς ἐκκλησίας...
Αὐτός δέν ἒχει πρόβλημα με τήν φωτογένεια διότι τοῦ ἀρκεῖ ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ μουστακιοῦ...
Πλούσιες εἶναι οἱ προσφορές ἀπό ἂρτους, γλυκά και σπιτικά ποτά πού προσέφεραν οἱ γυναῖκες.
Ἀλλά πέρα ἀπ' ὃλα, ἦταν και ἡμέρα μνήμης γι'αὐτούς πού πέρασαν στην ἂλλη ὂχθη και τούς ὁποίους δεν πρέπει ποτέ να ξεχνᾶμε για να σκεφτώμαστε πᾶντα την ἱερή σκοπιμότητα τῆς σύντομης πορείας μας ἀπό αὐτό τον κόσμο...

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Τῆς Ζωοδόχου πηγῆς σήμερα...

Κανένα ἀπό τά τεχνικά ἐφέ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, δέν εἶναι ἱκανό νά ὑποκαταστήσει τίς σημερινές εἰκόνες.
Αὐτές  πού οἱ ἂνθρωποι ἀπολαμβάνουν ἐδῶ ἀποδεικνύοντας ὃτι με ὃ,τι καί νά συμβαίνει γύρω μας, μέ ὃσες πιέσεις καί νά δεχτήκαμε οἱ Ἓλληνες μέσα στούς αἰῶνες,  δέν χάσαμε ποτέ οὒτε τήν κοινωνική μας διάστασι, οὒτε τίς ἱερές μας συνήθειες .
Ἱστορία χιλιάδων χρόνων μέ σκηνές πού ἐπαναλαμβάνονται ἀδιάλειπτα ἀπό τά βάθη τους μέχρι σήμερα. 
Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι χίλια μέτρα πάρα κάτω, ἦταν ὁ ἀρχαῖος ναός τῆς Δήμητρας καί τῆς κόρης στό προαύλιο τοῦ ὁποίου οἱ ἂνθρωποι βίωναν πραγματικά τίς ἐναλλαγές τῆς φύσεως διότι ἒνοιωθαν τόν ἑαυτόν τους ἓνα μέρος ἀπό αὐτήν. Τό φθινόπωρο μέ τήν θλῖψι διότι ἡ Θεά Περσεφόνη ἐγκατέλειπε αὐτόν τόν κόσμο καί κατέβαινε στά βασίλεια τοῦ Ἃδη κοντά στόν Πλούτωνα  τόν βασιλιᾶ τοῦ κάτω κόσμου, ἐνῶ τήν ἂνοιξι τῆς ἐπέτρεψαν οἱ Θεοί νά ἀνέβει στόν πάνω κόσμο καί νά φέρη τήν Ἀνάστασι στήν φύσι καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.  
Ἒτσι, ὃπως σήμερα... Μπορεῖ οἱ Ἃγιοι να ἀλλάζουν στήν πορεία τῶν αἰώνων, ἀλλά οἱ ἰδιότητες τους παρέμειναν οἱ ἲδιες μέχρι σήμερα. ( Ἃγιος, ἀπό τό ἂγω, πού θα πεῖ ὁδηγῶ...)
Ὁδηγῶ, ποῦ ; Στήν ὑπέρτατη τελείωσι καί γνῶσι πού πρεπει να φθάσει ὁ ἂνθρωπος... 
ὁ ὁποῖος συχνά προβληματίζεται διχαστικά με τό ποιοί εἶναι οἱ ἃγιοι, λησμονώντας αὐτό τό σπουδαῖο πού εἶπε ὁ Ἰησοῦς.  "οὒκ εἰσελεύσεται στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὁ ἀποκαλῶν με κύριε, ἀλλά ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς..."  
Ὑπάρχει μία συμπαντική πορεία τῶν πραγμάτων, πού δύσκολα κατανοοῦμε ...
Πάντως σήμερα, νοιώσαμε με τήν γιορτή τῆς Παναγίας μας  μία προσέγγισι αὐτῆς τῆς ὑπερκόσμιας διαχρονικῆς  πραγματικότητας...                 
 

Ὁ κάμπος μέσα ἀπό τόν παλιό πυργο...

Τί εἶναι αὐτό ;Μικρό σπιθάρι δίπλα ἀπό τήν ἐκκλησία. Τά σπιθάρια, εἶναι εἲτε τυχαία δημιουργήματα τῆς φύσεωςς, εἲτε παλαιολιθικές κατασκευές πού εἶχαν σκοπό να ἀποθηκεύουν νερό καί να πίνουν ἀπό αὐτά οἱ ἂνθρωποι. Πάντως οἱ γενιές τῶν παπούδων μας πρόλαβαν καί τούς ἒκαναν χρῆσι πίνοντας ἀπό αὐτά μαζί με τά ἂγρια ζῶα χωρίς να ἒχει προβλήματα τό ἀνοσοποιητικό τους σύστημα...

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Εἲχαμε χρόνια να δοῦμε τέτοια πραγματα...

Αὐτό το ποτάμι κάποτε ἀποτελοῦσε πηγή ζωῆς τοῦ χωριοῦ. 
Ἐδῶ δίπλα ἀπό ἀπό αὐτόν ἦταν το κοινοτικό πηγάδι πού ἒπαιρναν τότε οἱ ἂνθρωποι νερό γιά να πιοῦν, κάτω ἀπό τήν γέφυρα ἀπό ἂλλο πηγάδι πότιζαν τά ζῶα τους, πάρα δίπλα ἡ βρύση πού ἒτρεχε νερό ὃλο το καλοκαῖρι καί ἒπλεναν οἱ νοικοκυρές τά ροῦχα τους, ἀριστερά καί δεξιά εἶχαν περιβολάκια καί σε ὃλη του τήν διαδρομή κινοῦσε τρεῖς νερόμυλους μέχρι να φθάσει στό Καταφύκι...
Παντοῦ εὓρισκες νεροχελῶνες, καβουράκια κόκκινα καί μικρά κοκκινοψαρα !
Πάρα κάτω εἰκόνες σημερινές... Λέτε να ξαναναστηθοῦν τά παλιά χρόνια ;
Ποιός ξέρει ἂν στήν ἀνθώπινη ἀλαζονεία καί ὓβρι δέν ἀπαντήσει ἡ φύσις με νέους παγετῶνες ;...Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Μία συγκέντρωσις με σημασία...

(Τό ἱερό ὂνομα τῆς ἱστορίας μας πού προσέβαλαν με τούς ὑποχθόνιους καί ξένων συμφερόντων πειραματισμούς των...)

...ἒγινε στό πνευματικό κέντρο τοῦ παλαιοῦ δημοτικοῦ σχολείου μετά ἀπό πρόσκλησι τοῦ προέδρου τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος Ἡλιοκάστρου κ. Ἀναργύρου Στάθη.
Ἀναλύθηκε ὁ νέος ρόλος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου σύμφωνα μέ τόν νέο "Καλλικρατικό" νόμο τοῦ 2018.
Οὐσιαστικά βέβαια δέν ὑπάρχουν καί τόσο σημαντικές ἀλλαγές οἱ ὁποῖες να σηματοδοτοῦν τήν πραγματική ἀνάστασι ἢ ἀναγέννησι τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.
Ἁπλῶς ὁ νόμος διασφαλίζει σέ καποιον ὑποκειμενικό βαθμό τά δικαιώματα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν γιά να ρίξει στάχτες στά μάτια αὐτῶν πού εἶχαν ἀντιδράσει στήν κατακρεούργησι τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ἀναπτυξιακῶν προοπτικῶν μεγάλων οἰκισμῶν, ὃπως γιά παράδειγμα τῆς Ἑρμιόνης ἡ ὁποία τάφηκε ἀπό τά κατασκευασματα αὐτά τά ὁποία ἐχθές ἀποκαλοῦσαν "Καποδίστριας" καί σήμερα "Καλλικράτης" .
Εἶναι ἡ ἀλήθεια πού κανείς μέσα ἀπό αὐτήν τήν συγκέντρωσι ὂχι μόνον δέν τόλμησε να ἀμφισητήσει,  ἀλλά ἀντίθετα ἀνέφεραν πολλοί με νοσταλγία τίς παλιές καλές ἐποχές στίς ὁποίες οἱ τοπικές κοινότητες εἶχαν τήν δική τους αἲγλη καί μέσα από τίς ὁποῖες ὑλοποιοῦντο σημαντικά καί μικροῦ κόστους ἒργα.
Ἂς θυμηθοῦμε  τόν δρόμο στίς Ἀδέρες ὁ ὁποῖος ἒγινε περίπου τό 1982 μέ αὐτεπιστασία τοῦ προέδρου με τό κοινοτικό συμβούλιο καί ὁ ὁποῖος παρά τό γεγονός ὃτι ὣς ὂγκος ἐργασιῶν ἦταν πολλαπλάσιος ἀπό τήν διαπλάτυνσι τοῦ δρόμου Ἡλιοκάστρου Ἑρμιόνης τόν ὁποῖο ἒφτιαξε τό ἐπίσημο κράτος, ὣς κόστος συνολικό, ὂχι ἀναλογικό,  ἦταν τό ἣμισυ περίπου ἀπό αὐτόν. 
Ἂς θυμηθοῦμε τήν μελέτη ἀποχετεύσεως τοῦ χωριοῦ ἡ ὁποία κόστισε τό ἓνα δέκατο τῶν ἐπισήμων μελετῶν πού ἐνέκρινε ἡ πολιτεία καί πού ἐπειδή με τούς σκοτεινούς της νόμους δέν ἢθελε να διευκολύνει τήν ἀνάπτυξι, μᾶς ἒβαλε τέτοια ἐμπόδια ὣστε να ἀποτραπεῖ τό ἒργο. ( Δύο χρόνια ταλαιπωρεία γιά να πληρώσουμε τόν μελετητή  !!! Καί ὃταν ἀντι για διευκολύνσεις ἒχεις ἐμπόδια, πῶς νά προχωρήσει τό κάθε ἒργο  !!!)
Ἂς θυμηθοῦμε τίς τσιμεντοστρώσεις οἱ ὁποῖες γίνονταν μέ προσωπικές ἐργασίες καί συνεισφορές τῶν κατοίκων καί οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν μέχρι σήμερα. 
Ἂς θυμηθοῦμε τήν ὑπηρεσία ὑδρεύσεως ὃ,που ὁ πρόεδρος με τόν ὑδρονομέα κατέγραφαν τούς μετρητές καί δέν ὑπῆρξαν ποτέ ἐξοντωτικά τιμολόγια ὃπως σήμερα !
Εἶπαν οἱ ἐμπαθεῖς καί ἀνεγκέφαλοι κομματικοί ὁπαδοί πού εὐθύνονται γιά τήν ἀποδοχή καί τήν στηριξι αὐτῆς τῆς κατάντιας ὃτι ὁ πρόεδρος ἀποτελοῦσε κόστος γιά τήν κοινότητα. 
Ἒχω σημειώσει σέ μία συγκεκριμένη στιγμή τό προεδρικό κόστος : Μισθός γραμματέα 85.000 δραχμές, μισθός ὡρομίσθιου ὑδρονομέα  63.000, καί ἒξοδα παραστάσεως προέδρου πού ἒκανε καί τόν ὑδρονομέα καί τόν γραμματέα καί τόν ληξίαρχο τα ἀπογεύματα ἢ ὃταν εἶχε ἂδεια ὁ γραμματέας, 23.000 δρχ τόν μῆνα ....
Αὐτό ἦταν τό κόστος τοῦ συμβουλίου τό ὁποίου δέν ἒφθανε οὒτε αὐτό τῆς βενζίνης πού κατανάλωνε ὁ μετέπειτα δῆμος γιά να καλύπτει τίς ἐπισκέψεις του στό χωριό. 
Βέβαια ὑπῆρχαν ὑποθέσεις πού ἡ ἐξεληκτική πορεία τῶν πραγμάτων δέν θά ἐπέτρεπε στίς κοινότητες ἢ τούς μικρούς δήμους νά καλύψουν ἀπό μόνοι τους.
Δέν ἦταν ἐπιτρεπτό σέ ἑπτα οἰκισμούς στήν Ἑρμιονίδα νά ἒχουμε καί ἑπτά ὑπηρεσίες καθαριότητας μέ ἑπτα σκουπιδότοπους. 
Ἒτσι, πειραματικά στό 1981 περίπου σχεδιάστηκε ὁ σύνδεσμος δήμων κοινοτήτων, στόν ὁποῖον θά ἀνέθεταν ὁ κεντρικός δῆμος μέ τίς γύρω κοινότητες τίς εὐρύτερης σημασίας ὑπηρεσίες.
Μέχρι πού ὃλα αὐτά τά ἰσοπέδωσαν γιά να ἐκτελέσουν ἒξωθεν ὑποτιθέμενους "ἐκσυγχρονισμούς" οἱ ὁποίοι θα γίνονταν μέ τό κόψιμο τῶν κεφαλιῶν πού ὑποτίθεται ὃτι πονοῦσαν...
Δηλαδή τῶν μικρῶν δήμων καί τῶν κοινοτήτων.
Δέν τούς ἐνδιέφερε ποτέ νά βροῦν τά πραγματικά αἲτια τῶν προβλημάτων τά ὁποία δημιούργησε στίς τοπικές κοινωνίες τό κράτος τό κομματικό, τό ὁποῖο ἢθελε πάντα τήν τοπική αὐτοδιοίκησι ὡς ἁπλό νεροκουβαλητή στίς μηλόπερες τοῦ κομματισμοῦ.
Ἒπρεπε να τρέχεις στόν βουλευτή γιά να σοῦ ἐγκρίνει πιστώσεις καί μετά να τόν λιβανίζεις μέ ἆρθρα καί δημοσιεύματα πράγμα τό ὁποῖο προσωπικά ἀπεχθανόμουν διότι πιστεύω ὃτι ὁ βουλευτής ἀποτελεῖ καί μόνον νομοθετικό σῶμα, ὡς θεσμός δέν ἒχει καμία σχέσι μέ τήν ἐκτελεστική ἐξουσία, τό μοναδικό του καθῆκον εἶναι ἡ εὐνομία μέσα ἀπό τήν ὁποία διασφαλίζεται ἡ πρόοδος καί ἡ προκοπή σε ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο.
Οἱ ἀντριδράσεις μου ἒφθαναν καθημερινά στόν ἐπαρχιακό καί Ἀθηναϊκό τύπο με ἀποτέλεσμα ὃ,τι κερδίζαμε να τό πετυχαίνουμε ἀπό τόν φόβο τους μήν τούς ἐκθέσουμε.
Ἀποκόρυφωσις αὐτῆς τῆς τακτικῆς εἶναι μία ἀσπρόμαυρη φωτογραφία τοῦ χωριοῦ τοῦ ἒτους 1978 ἡ ὁποία περιέργως δέν χωρᾶ ἀναμέσα στίς ἂλλες φωτογραφίες πού ὑπάρχουν μέσα στό πνευματικό κέντρο, ἒχει μπεῖ πίσω ἀπό παραπετάσματα καί προέρχεται ἀπό τήν Γαλλική ἐφημρίδα l Humanite ἡ ὁποία μᾶς ἀφιέρωσε τότε ὁλόκληρη σελίδα...
Αὐτή ἐπιγραμματικά εἶναι ἡ ἱστορία τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καί τῆς ὁποίας σήμερα φτιάχνουν τόν ἐπικήδειο μέσα ἀπό τόν νέο νόμο τόν ὁποῖο θα καταλάβετε καλύτερα ὃταν διαβάσετε αὐτό τό πάρα κάτω δημοσίευμα πού θα ἀποτελέσει ἀναμένο κάρβουνο στά χέρια τῶν νέων δημάρχων καί συμβούλων των οἱ ὁποίοι προφανῶς δέν θα τόν ἒχουν μελετήσει καλά...
Αὐτό τό κομάτι τοῦ νόμου ὁ ὁποῖος πουθενά δέν ἀναφέρεται στά καυτά προβλήματα τῶν Ἑλλήνων ἐπαγγελματιῶν, οὒτε τῶν νοικοκυριῶν, οὒτε τῶν νέων πού παραμένουν δραματικά ἂνεργοι καί ὑποαπασχολούμενοι μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἀναγεννᾶται ὁ πληθυσμός τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν μας , μοῦ τό ἒστειλε ἓνας φίλος ἀπό ἀκριτικό νησί πού βιώνει μέ τούς συγκατοίκους τό φρυκτό δρᾶμα  καί τό ὁποῖο φανταζει ἀπόμακρο στούς ἐδῶ ἀφελεῖς ἢ καιροσκόπους οἱ ὁποίοι φαντάζονται ὃτι ἡ κατοικία τους δέν κινδυνεύει ἀπό τήν πυρκαϊά τῆς κατοικίας τοῦ δίπλα...
Ἀπολαύσετε λοιπόν τών "ἐκσυγχρονισμῶν" τήν συνέχεια μέσα ἀπό τό πάρα κάτω κείμενο καί καταλάβετε ὃτι αὐτά τά δῶρα, εἶναι ἂδωρα καί ὃτι ἂν θέλουμε να ἐπιβιώσουμε ὡς ἂτομα, κοινωνία, ἒθνος,  ὀφείλουμε να ἀμφισβητήσουμε σε βάθος καί ἀποφασιστικά τίς λογικές των...

 
ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.... ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΑΜΙΩΤΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ... ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ "ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ" ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!


ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ 4555/2018
Άρθρο 79 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 78 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 78 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου δήμου, το δημοτικό συμβούλιο καλεί πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου στο επίπεδο του δήμου ή αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην οικεία περιφέρεια, να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία περιφέρεια ή αν και μετά τον ορισμό του εκπροσώπου τους, δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των πέντε (5) εκπροσώπων φορέων, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, κατά το καταστατικό της, σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόμενους εκπροσώπους, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των πέντε (5) εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
3. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
4. Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
5. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο, τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του προηγούμενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά την υποβολή της.
6. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ είναι δυνατόν να καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.»