Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ; ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ !!!...

Τελικά ἀπεδείχθη ὃτι σ αὐτήν τήν χώρα που ὀνόμασαν Ἑλλάδα, δέν ἒχεις δικαίωμα οὒτε να γεννηθεῖς, ούτε να ζεῖς , οὒτε να πεθάνεις !
Γι' αὐτό, καταντοῦμε με μεγάλη ἐπιτάχυνσι χώρα γερόντων που ἀντί για γαμήλιες χαρές, καθημερινά τήν ἀτμόσφαιρα πλημυρίζουν πένθιμες καμπάνες !
Γιά κάποιους ἀνθρώπους, αὐτό ἀποτελεῖ πρόβλημα καί προβληματισμό .
Γιά ἂλλους,  εὐκαιρεία να βγάλουν τα ἀπωθημένα τους ἐναντίον τῆς κοινωνίας πού ἐνεργοῦσε ...στραβά !
Ἀλλά ἡ μόνη ζωντανή συμμετοχή τῆς κοινωνίας, εἶναι στό καρναβάλι τῶν ἐκλογῶν !!!...
Δέν ἒχει πάρα πέρα ...
Ἂς καταλάβει λοιπόν ὁ κάθε συμβιβασμένος καί σκυμμένος μπρός στήν ἰσχύ αὐτῶν πού τήν ἀντλοῦν ἀπό τήν δική του συγκατάθεσι, ὃτι :
Η κοινωνία εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐξουσίας καί ὂχι τά ὂργανα πού ἐπιλέγει γιά να ἐφαρμώζουν τήν θέλησί της . 
Ἡ τοπική μας κοινωνία, ποτέ δέν ρωτήθηκε ἂν εἶναι διατεθειμένη να ἀναθέσει τον χῶρο τοῦ νεκροταφείου μας ὡς πηγή ληστρικοῦ εἰσοδήματος στόν δῆμο ὁ ὁποῖος ὂχι μόνον δέν διέθεσε τίποτα γιά τήν δημιουργία του , ἀλλά ἀπέδειξε  ὃτι ἡ γνώμη τῶν δημοτῶν ἀποτελεῖ ἀμελητέα ὑπόθεσι !
Πῶς δηλαδή ; Ὃταν ἢθελαν τήν ψῆφο ἒτρεχαν και κολάκευαν τίς εὐαισθησίες τῶν πολιτῶν  ὑποσχόμενοι δημοκρατία και διαφάνεια ἡ ὁποία ἀσφαλῶς δέν διασφαλίζεται μέσα ἀπό ἀνεπαρκεῖς ἐκπροσωπήσεις που ὑστερόβουλα νομοθέτησαν οἱ σχεδιαστές τοῦ συστήματος, ἀλλα ἀπό ἂμεση ἐπαφή με την κοινωνία . 
Ὢφειλαν λοιπόν να συνεδριάσουν ἐδῶ στόν τόπο, ὂχι στήν ἒδρα τοῦ δήμου που εἶναι ἂσχετη με το θέμα, ἀλλα ἐδῶ ἐνώπιον τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί να ποῦν . . Συζητοῦμε γιά τό νεκροταφεῖο σας. Πέστε μας, τί ἀνάγκες ἒχετε πάνω σ'αὐτό,  πού θα μποροῦσε να ἐξυπηρετήσει ὁ δήμος . 
Ἐμεῖς θα τίς καθορίζαμε καί θά λέγαμε : Εἶναι αὐτές ...
Μέ τήν σειρά του ὁ δῆμος, θά ἒλεγε, ὃτι αὐτές, ἒχουν αὐτο τό κόστος ...
Κι'ἐμεῖς, πάλι με τήν σειρά μας θά λέγαμε ἂν μᾶς συμφέρει να τίς καλύψει ὁ δῆμος ἢ έμεῖς μέσω τοῦ τοπικοῦ μας ἐκπροσώπου, μέσω κάποιου συλλόγου, ἢ κάποιων ἀνθρώπων.
Τίποτε ἀπό αύτα δέν ἒγινε . Ἁπλῶς αὐθαίρετα ἀποφάσισαν οἱ δήμιοι να προσθέσουν ἂλλο ἓνα χαράτσι πάνω στά ὑπάρχοντα που ἒχουν καταντησει δυσβάσταχτα καί ἐξοντωτικά ! 
Ἒ δέν πάει ἂλλο !  Δέν σᾶς χρωστοῦμε κύριοι να πληρώνουμε σ ἐσᾶς ἐνοίκια πάνω στήν ίδιοκτησία πού τό ἲδιο τό χωριό μέ συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία δημιούργησε!
Ὁ ἐκπροσωπος τῆς κοινότητας, σε συνεργασία με τόν πολιτιστικό σύλλογο καί με κάθε ὀργανωμένο φορέα, ὀφείλουν πάραυτα να συνέλθουν, να καλέσουν τούς πολίτες σε κοινή διαβούλευσι καί να ἐκφράσουν τήν βούλησί τους ἀπέναντι στόν δῆμο .
Ἐδῶ καί τώρα ! Ἐνώπιον τῶν δημοτῶν καί χωρίς χρονοτριβές !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου