Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Μία βιβλιοπαρουσίασις με μεγάλο ἐνδιαφέρον !

     Ἒγινε τήν Κυριακή ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Παναγιώτη Χαρμπή  με τίτλο "Σάν μυθιστόρημα ἡ ζωή μου",  στό πνευματικό κέντρο Ἡλιοκάστρου, τήν ὁποία ἐτίμησαν ἐπάξια οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας ἀλλά καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή .
     Τό ἒργο αὐτό ὑπῆρξε διαθήκη χρέους πρός τήν οἰκογένεια, τά παιδιά του καί τά εγγόνια, να μεταφέρουν στήν κοινωνία μία προσωπική ἱστορία με εὐρύτερη σημασία ἡ ὁποία βοηθᾶ τίς ἑπόμενες γενιές να καταλάβουν τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς.
     Μέσα ἀπό τίς σελίδες του, μέ τρόπο γλαφυρό, ξεπετάγονται  καθαρές σκέψεις οἱ ὁποῖες ἒχουν ἒντονα τά στοιχεῖα τοῦ πατριωτισμοῦ, τῆς δημιουργικῆς πρωτοβουλίας, τῆς καθαρῆς συλλογικότητας, τοῦ πνεύματος τοῦ ἐνεργοῦ πολίτη.
     Παρέχονται  ἂφθονες ἱστορικές πληροφορίες σε ἐθνικό ἐπίπεδο ἀπό τίς ὁποῖες ἂλλες ἀποτελοῦσαν ἂμεση ἐμπειρία τοῦ συγγραφέα, ἂλλες προέρχονται ἀπό τά εὐρέως γνωστά γεγονότα τῆς ἐποχῆς,  καθώς ἐπίσης καί περιγραφές γύρω ἀπό τόν τρόπο ζωῆς σ' αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὃ,που ἡ φτώχια καί ἡ ἀνέχεια βασίλευε παντοῦ καί ἀτσάλωνε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων .
     Ὁ τρόπος γραφῆς εἶναι γλαφυρός, ἁπλός, ἐλκυστικός καί ρέει στήν ψυχή τοῦ ἀναγνώστη χωρίς να τόν κουράζει, δίνοντας τήν ἐντύπωσι ὃτι πρόκειται γιά εἰδικά ταλαντοῦχο χειριστή τοῦ γραπτοῦ λόγου .
      Ἡ ὃλη δομή βασίζεται σέ μία μακροχρόνια  ταραγμένη ἐποχή στήν ὁποία ξένες ἐπεμβάσεις ὑπενόμευσαν καί διετάραξαν τήν δημιουργική συνοχή τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μέ ἀποτέλεσμα να τόν διχάσουν καί να ἀποστασιοποιήσουν τούς πολίτες ἀπό τίς μεταξύ τους σχέσεις.

     Ο Πατριωτισμός που ξεπροβάλλει ἀπό τίς σελίδες τοῦ ἒργου, ἀποτελεῖ εἰδικό ἐπίκαιρο μήνυμα γιά τίς ἡμέρες μας, με ἀποδέκτες εἰδικά τούς θιασῶτες  τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποιήσεως οἱ ὁποίοι ἒχουν κατανεμηθεῖ σε κομβικές θέσεις τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν, λειτουργοῦν ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξύ των, φέρουν ἐξωτερικά προσωπίδες ἀλληλοσυγκρούσεων, κι ἀπό κεῖ ὑπονομεύουν κάθε γνήσιο προβληματισμό τῶν πολιτῶν .
     Ἀξίζει να μελετήσει ὁ καθ' ἓνας  αὐτό το βιβλίο !
    Οἱ καιροί δύσκολοι, ἐπικίνδυνοι και ἐπιβάλλουν εἰδική ἐπαγρύπνισι διότι πάντα οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ εἶναι πονηρά δομημένες καί ἐφραρμώζουν με μεγάλη στρατηγική τήν πανάρχαία πολιτική τοῦ   δούρειου Ἳππου ἢ διαφορετικά στήν γλῶσσα  τῆς σημερινῆς σύγχρονης τεχνολογίας, τήν πολιτική τοῦ ἰοῦ ὁποῖος σπέρνεται στίς συνειδήσεις  σε ὃλα τα κοινωνικά στρώματα. δημιουργεῖ σύγχυσι και δουλεύει ἀπό μόνος του στήνοντας και ἀναπαράγοντας τα κοινωνικά δεσμά .
     Ἡ παρουσίασις αὐτή , ἀποτελεῖ τήν πρώτη πού ἒγινε στα πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τοῦ  πολιτιστικοῦ μας συλλόγου .
     Θά ἀκολουθήσουν καί ἂλλες ὃπως ἡ δική μου με το βιβλίο μου "Ζητεῖται ἐπειγόντως δημοκρατία" τό ὁποῖο ἒχει ἀπόλυτα πολιτικό περιεχόμενο καί ὂχι κομματικό . 
      Μέσα ἀπό αὐτό το πολιτιστικό ξύπνημα, εἶναι ἀνυπολόγιστες οἱ ἰδέες που θα προκύψουν μέσα ἀπό τήν δυναμική τῆς μικρῆς μας κοινωνίας. 
     Ἐλᾶτε ὃλοι μαζί να τίς ἀναστήσουμε !


Οἱ παρουσιάστριες τοῦ βιβλίου ἡ κυρία Μυρσίνη Σαμαρᾶ πού ἒκανε καί τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως, ἡ κυρία Ἦρα Φραγκούλη φιλόλογος, ἡ Ματίνα Λώρα πού διάβασε ἀποσπάσματα καί ὁ πρόεδρος τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου.


Ἡ αἲθουσα εἶναι κατάμεστη ἀπό κόσμο !
Ἀκολουθεῖ μουσική με κοινωνικά ἐπαναστατικά τραγούδια .

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς οἰκογένειας, ἀποδίδει μνήμη τιμῆς πρός τόν πατέρα του .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου