Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

25η Μαρτίου σήμερα !

Ἡ παρουσία τῆς νεολαίας ζωντανή καί ἐλπιδοφόρα !
Ὃπως καί ὁ καιρός. Εἶχε κάτι το ίδιαίτερο  σήμερα . Χαρούμενος και ἀνοιξιάτικος .
Ὃλη ἡ φύσις μαζί με τά χελιδόνια πού ἦρθαν ἀπό προχθές, συμμετέχουν σ' αὐτή τἠν μυσταγωγία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πού ἀποτελεῖ κάτι βαθιά ξεχωριστό γιά μᾶς τούς Ἓλληνες !
Ἓνα ἰδιαίτερο μήνυμα πού βγαίνει ἀπό αὐτές τίς ἰερές τελετές, εἶναι ὃτι οἱ Ἓλληνες πήραμε τά μαθήματά μας ἀπό τά παθήματα πού δημιούργησε ἡ συλλογική ἀφροσύνη καί ἒχουμε ἀρχίσει να ἐπαναπροσανατολιζώμαστε πρός τίς πάτριες ἀξίες μας οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό μοναδικό καί στάθερό στήριγμα ἐπιβιώσεώς μας μέσα στήν παγκόσμια ζούγκλα τῶν ἂνομων συμφερόντων .
 Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ δήμου κ. Ἀπόστολος Λαδᾶς, καταθέτει στεφάνι.
 Ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος Ἡλιοκάστρου
 Οἱ λεβέντες μας !
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου