Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ: Ἓνα κείμενο ζωτικά ἐπίκαιρο πού δίχνει τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ἀπέβαλαν τήν ἀρχαία σκέψι καί τήν πεῖρα τῆς ἱστορίας ἀπό τά σχολεῖα μας καί π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου