Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΙ' ΕΦΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ...

Ἒχω γράψει στό βιβλίο μου ὃτι ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα, ξεκινᾶ ἀπό το νηπιαγωγεῖο και τελειώνει στό δημοτικό !
Αὐτό τό νιώθεις ὃταν ἀκοῦς τόν κάθε δάσκαλο να κάνει κάποια ὁμιλία ! Διότι ὁ δάσκαλος εἶναι πραγματικό μέλλος τῆς κοινωνίας καί ζημώνεται διαρκῶς παραγωγικά μαζί της.
Ἒτσι ἒγινε κι'ἐφέτος !
Ἡ θαυμάσια ὁμιλία τῆς ἐκλεκτῆς δασκάλας, προκάλεσε συγκίνησι σε ὃλους μας !
Γιά να συμπληρώσει καί ὁ παλαίμαχος ἱερέας Παπα Νικόλας , τίς δικές του ἐμπειρίες καί τα συγκινησιακά μηνύματα πού βγαίνουν ἀπό τήν βαθιά πεῖρα τῆς ζωῆς.
(Μία παρένθεσις γιά να μήν ὑπάρξουν παρεξηγήσεις ... Ἡ ἒνοια τῆς παιδείας εἶναι διαφορετική ἀπό τήν ἒνοια τῆς ἐκπαιδεύσεως . Ἡ παιδεία ἒχει σχέσι με τόν πνευματισμό τοῦ ἀνθρώπου ἑνῶ ἡ ἐκπαίδευσις με ἱκανότητες να σχεδιάζεις ἢ νἀ ἀντιγράφεις...)
Ἒχουμε φωτογραφίες ἀπό τήν ἐκδήλωσι με χαρούμενες καί ἐλπιδοφόρες παιδικές μορφές οἱ ὁποῖες κάτω ἀπό την καθοδήγησι ἐκλεκτῶν δασκάλων νά εἲμαστε βέβαιοι ὃτι θα διαπεράσουν τά τεχνιτά σκοτάδια πού μᾶς περιβάλλουν καί θά ξαναφέρουν φῶς στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο !

Ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ συμβουλίου πάνω μέ τόν σύμβουλό του στήν κάτω φωτογραφία...


Τά νήπια με τήν παιδαγωγό τους .Ὁ δάσκαλος μέ τούς μαθητές του .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου