Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ζωτικῆς σημασίας ἐρωτημά μας πρός τό Δημοτικό συμβούλιο...


Αὐτή τήν φωτογραφία τήν ἒβαλα πάλι γιά να προκαλέσω σκέψεις πού συνδέονται μέ ἓνα σύγχρονο πρόβλημα.
Εἶναι αὐτό πού συζητᾶμε ὃλοι στούς δρόμους καί μᾶς ἒχει προκαλέσει ἀγανάκτησι . 
Βλέπουμε λοιπόν εἰκόνες ἀπό ἀνθρώπους συγγενεῖς, φίλους ἢ γνωστούς να συμμετέχουν σέ μία κοινωνική δραστηριότητα.
Σ'ἓνα ἒργο πού ἒμεινε, ἑνῶ αὐτοί ἒφυγαν .
Ἐδῶ διέγραψαν τήν ἱστορία τους ἡ ὁποία δέν ἒσβησε διότι δέν τήν ἀφήνουμε ἐμεῖς να σβήσει.
Ὂχι ἐπειδή παρουσιάζουμε κάποια ἀναμνηστική φωτογραφία...
Ἀλλά διότι με σεβασμό τούς ἒχουμε να ἀναπαύωνται σ' ἓναν χῶρο τόν ὁποῖο ἡ ἲδια γενιά δημιούργησε με συνεισφορές καί προσωπική ἐργασία ὁ ὁποῖος χῶρος δικαιωματικά τούς ἀνήκει . 
Πᾶμε στόν Ἃγιο Γιώργη καί μέσα βλέπουμε τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας. Τούς ἀνθρώπους με τούς ὁποίους ζήσαμε μαζί σέ χαρές, λύπες, συζητήσεις , ἀγῶνες , συμφωνίες ἢ διαφωνίες .
Εἲτε ὑπήρξαμε φίλοι, εἲτε διαφωνήσαμε, ὃλοι αὐτοί μέσα ἀπό τό ἀποτύπωμά τους εἰσπράττουν τόν σεβασμό τοῦ καθ'ἑνός μας καί ἀναζωογονοῦν τίς μνῆμες μας  . 
Καί δυστυχῶς ἡ δημοτική ἐξουσία μέσα σέ πλαίσια αὐταρχισμοῦ χωρίς νά ἒχει πάρει τήν συγκατάθεσι τῶν δημοτῶν ἀποφάσισε να μᾶς ἐπιβάλλει τέλη ἀκόμη καί στούς νεκρούς !
Δέν ξέρουμε τί γινεται στίς πόλεις, οὒτε μᾶς ἀφορᾶ διότι κάθε περίπτωσις ἒχει τήν ἰδιαιτερότητά της.
Ἐδῶ ἡ δική μας ἰδιαιτερότητα εἶναι ὃτι ὁ δῆμος μέ τρόπο αὐταρχικό ἐκμεταλλεύεται ἓναν χῶρο πού δέν τοῦ ἀνήκει καί  ἐπιβάλλει  τέλη μέ τρόπο προσβλητικό ἀπέναντι στίς ἀρχές μας καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ Ὓβρι ἀπέναντι στούς νεκρούς μας.
Δέν πληρώνετε ;Ἀδειάζετε τόν χῶρο !!!
Ὁ πατέρας μου γιά παράδειγμα καί ὃλη ἡ γενιά του, προσέφεραν ὁ καθ' ἓνας ἀνάλογα με τίς δυνάμεις τους γιά να κτιστεῖ ὁ μανδρότειχος καί μέ προσφορές τους ἀγοράστηκε τό οἰκόπεδο. 
Μέ διαρκεῖς προσφορές πιστῶν, ἐπισκευάστηκε καί ἐπεκτάθηκε ἡ ἐκκλησία. 
Ἡ κοινότητα, ὃσο εἲχαμε τόν θεσμό τῶν κοινοτήτων δέν εἶχε ποτέ τίτλους ἰδιοκτησίας οὒτε ἒκανε παρεμβάσεις στόν χῶρο.
Θά πεῖς λοιπόν σήμερα στόν πατέρα μου καί στόν κάθε ἂνθρωπο τῆς γενιᾶς του ὃτι ἂν δέν πληρώσουν οἱ δικοί σου σκάβουμε καί σε πετᾶμε ;  (!!!!!!)
Αὐτό ἀποτελεῖ βαριά ἱεροσυλία !
Ἐξ ἂλλου γιά να ἐπιβάλλει κάποιος τέλη, πρέπει νά εἶναι κάτοχος τοῦ χώρου .
Παρακαλοῦμε τό δημοτικό συμβούλιο νά μᾶς πεῖ μέ βάσι ποιούς τίτλους ἰδιοκτησίας φέρεται κάτοχος ὁ δῆμος καί πῆρε αὐτη τήν ἀπόφασι ἀπό χρόνια, τήν ὁποία δέν ἀντιληφθήκαμε ὃσο δέν μᾶς εἶχαν ἒρθει τά χαράτσια . 
Τό ἀκοῦτε κυριοι τῆς συμπολιτεύσεως καί ἀντιπολιτεύσεως ;
Τό γενικό φορομπυχτικό κλῖμα πού καταδιώκει τούς Ἓλληνες σε ὃλα τά ἐπίπεδα δέν ἒχει ὃρια;
Ἀκόμη καί στήν Τοπική Αὐτοδιοίκησι ;
Ἀκόμη θά συνοδεύει καί τούς νεκρούς μέχρι νά σβήσει ἡ μνήμη τους σ' ἓνα ἀνώνυμο σκευοφυλάκιο, πού κι' ἐκεῖ δέν ξέρουμε τί εἲδους χρῆσι μπορεῖ να προκύψει γιά ἀκόμη εἰσπράξεις!....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου