Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Μπροστά στήν ἐπικαιρότητα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου......Βίοι παράλληλοι :
Ιωάννης Πρόδρομος - Ἀντιγόνη Σοφοκλέους ...
Μερικοί κατατρέχονται ἀπό τήν ἰδεοληψία τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τήν ὁποία ἀδυνατοῦν να προσεγγίσουν μέσα ἀπό τίς συχνότητες πού πέρασαν στήν συνείδησί τους...
Ἒτσι, ὃ,τι ἀκριβῶς δέν μποροῦν να προσεγγίσουν τό ἀνάγουν στόν μῦθο πού τόν ταυτίζουν με τήν ἀνούσια ψεύτικη φαντασίωσι ...
Ἀλλά μῦθος στήν ἀρχαία Ἑλληνική διάλεκτο, σημαίνει λόγος, σημαίνει μιά βαθιά ἀλήθεια καί πραγματικότητα.
Καί ο σκοπός τῶν ἱστορικῶν συμβάντων δέν εἶναι οἱ λεπτομέρειες, ἀλλά τά ζωτικά τους μηνύματα πού θα ἀντέξουν στόν χρόνο καί θά δώσουν ζωή στίς γενεές τῶν ἀνθρώπων . 
Ἒτσι λοιπόν λαμβάνοντας τίς δύο ἱστορίες τού Ἰωάννη Προδρόμου καί τῆς Ἀντιγόνης, βγάζουμε μηνύματα παράλληλα χωρίς να σκεφτώμαστε ὃτι ἡ γυναῖκα ἐδῶ, ἦταν πρόσωπο φανταστικό.
Καί οἱ δύο ἒχουν κοινή ἀναφορά ὃτι ὑπακούουν στούς Θεϊκούς νόμους καί ἀμφισβητοῦν τήν πρόσκαιρη ἐξουσία τῶν ἐπίγειων ἀρχόντων ὃταν αὐτή προσβάλλει τήν Θεϊκή τάξι! 
Ὁ πρῶτος ὂχι μόνον τήν ἀμφισβητεῖ, ἀλλά καταγγέλλει δυνατά τίς ἀσεβεῖς πράξεις  μέσα ἀκόμη ἀπό τήν φυλακή του!
Ἡ δεύτερη ὡς γυναῖκα πού εἶναι, ἁπλῶς τήν ἀμφισβητεῖ ἐρχόμενη σε ρῆξι με τήν ἀδελφή της τήν Ἰσμήνη πού σέ ἐλεύθερη ἀπόδοσι ἐκφράζει τόν προσκυνημένο στήν αὐθάδη έξουσία σημερινό Ἓλληνα !
Καί στίς δύο περιπτώσεις, ἀκολουθεῖ ἡ τιμωρία καί ὁ θάνατος τῶν πρωταγωνιστῶν ! 
Ὁ πρῶτος με σφαγή, ἑνῶ ἡ γυναῖκα κλείνεται σε σπήλαιο για να πεθάνει ἀπό ἀσιτία !
Καί στή δύο περιπτώσεις, ἡ Θεϊκή νέμεσις ἒρχεται ἀργώτερα και ἀποδίδει δικαιοσύνη με σκληρότατη τιμωρία κατά τῶν ἀχόντων . 
Ὁ πρῶτος ἀπό αὐτούς πεθαίνει ἀμετανόητος καί παράφρων μέσα σε φρικτούς πόνους, ὃπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Ἰώσηπος. 
Ὁ δέυτερος ἐκμηδενίζεται από τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας με τήν αὐτοκτονία τοῦ γυιοῦ του Αἲμονα καί τῆς συζύγου του Εὐρυδίκης ! 
Καί οἱ δύο, δηλαδή Ἰωάννης καί Ἀντιγόνη, γαλούχησαν γενιές ἀνθρώπων μέ πίστι στό Θεϊκό δίκαιο .

Καί οἱ δύο ἀποβλήθηκαν ἀπό τό σημερινό σύστημα παιδείας ! 
Καί οι δύο ἀποτελοῦν πρόκλησι γιά τούς σημερινούς ἀποδέκτες ! 
Καί οἱ  δύο  ἒχουν καταγραφεῖ αὐστηρά ἀπό τήν Θεϊκή Νέμεσι πού θά εἶναι σκληρή, σκληρότατη ἀπέναντι σ'αὐτούς πού ἐνεργοῦν καί σ΄αὐτούς που φοβισμένοι, μοιραῖοι, ἀπαθείς ἢ καιροσκόποι, ἀποδέχονται αὐτή τήν Ὓβρι !..
Βλεπετε, ὁ Ἃγιος Γιάννης τοῦ δάσους ἢ τῆς Σταείλιας κατα τούς γηγενεῖς Ἑρμιονίτες, πέρα ἀπό τίς ἀναμνήσεις τῶν ἂλλοτε ἐποχῶν, μᾶς ἒδωσε καί ἐρεθίσματα γιά τίς ἀνάλογες σκέψεις ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου