Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Εἰκόνες ἀπό τό ἡρωϊκό Βαλτέτσι ...

Σήμερα, εἶναι ἓνα χωριό φάντασμα που ζωντανεύει γιά μία ἡμέρα τόν χρόνο, μέ ἐλάχιστους κατοίκους, οἱ ὁποῖοι μέ πεῖσμα ἀπέναντι στίς ἀντιξοότητες, ἐπιμένουν να κρατοῦν τήν ζωή στόν χωριό καί τήν ἱστορία του.  
Διάσπαρτα, ὑπάρχουν σπίτια μέ ἱστορία τα ὁποῖα ἀφέθηκαν ἀπό τό Ἑλλαδικό κράτος να ἐρειπωθοῦν διότι δέν εἶχαν τήν τυχη να γενηθεῖ σ'αὐτά κάποιος Τοῦρκος διάσημος γιά τίς σφαγές και γενοκτονίες ὃπως ὁ Κεμάλ !!!... 
Καί ὃμως σ'αὐτό τό χωριό, πρίν κάποιες δεκαετίες φοιτοῦσαν ὀγδόντα καί ἑκατό παιδιά στό δημοτικό σχολεῖο ! 
Σ'αὐτό τό χωριό δεσπόζει ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τήν ὁποία ἒκτισε ὁ ἲδιος ὁ Κολοκοτρώνης ὣς τᾶμα γιά τίς νίκες τῶν Ἑλλήνων.
Ἱστορία λοιπόν, παλιά ἀρχιτεκτονική και θαυμάσιο τοπεῖο, συνθέττουν τά στοιχεῖα αυτά που θα μποροῦσαν να στηρίξουν τήν οἰκονομία στόν τουρισμό !
Αὐτά ὃμως εἶναι ψιλά γράμματα μέσα στήν ἁρπακολίστικη νοοτροπία, στήν νοοτροπία τοῦ εὒκολου το ὁποῖο ἀποκτᾶται χωρίς παραγωγικό ἀντίκρισμα και τήν ὁποία καλλιέργησε τό κράτος τό κομματικό σέ ὃλη τήν Ἑλλάδα, με ἀποτέλεσμα τα ταφεῖ στά ἐρείπια τῆς συνειδήσεως τῶν πολλῶν, κάθε παραγωγική δυναμική!
Ἂς δοῦμε ὃμως εἰκόνες τῆς ἡμέρας μέσα ἀπό τόν ἱερό αὐτόν τόπο που τόν ἁγίασαν μεγάλες, μέγιστες φυσιογνωμίες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὃπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχαλαῖοι, Νικηταρᾶς κλπ.
(Γιά ἱστορικές πληροφορίες, στόν πάρα κάτω σύνδεσμο... http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/valtetsimahi.htm


Αύτή ἡ φωτογραία, εἶναι ἀπό τίς σημαντικώτερες, διότι ἐκφράζει παρελθόν, παρόν καί μέλλον !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου