Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ἐκδρομή στό Βαλτέτσι .

Τήν Κυριακή 14 Μαΐου ὀργανώνει ἐκδρομή μέ λεωφορεῖο στό Βαλτέτσι ὁ πολιτιστικός μας σύλλογος "Εἰλεοί" .
Τήν ἡμέρα αὐτή, γίνεται πανηγῦρι στήν περιοχή καί περιέχει πολιτιστικές ἐκδηλώσεις ἱστορικῆς σημασίας. 
Γιά φαγητό, θα ἐπισκεφτοῦμε τήν ἱστορική καί γραφική Δημητσάνα .
Ἡ τιμή τοῦ είσιτηρίου εἶναι 12 Εύρώ .
Παραμένουν ἀκόμη θέσεις για΄τούς ἐνδιαφερομένους .
Γιά πληροφορίες σε ὁποιοδήποτε ἀπό τά μέλη τοῦ διηκητικοῦ συμβουλίου  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου