Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα ἡ παγκοσμιοποίησις  με ὀργανα τούς κομματικούς της μηχανισμούς, ἰσοπεδώνει τά πάντα μέσα στίς ἀκινητοποιημένες συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων που θεωροῦν ἀκόμη ὃτι εἶναι πολίτες και που ἐπικροτοῦν τά ἐκτελεστικά ὂργανα τῶν μηχανισμῶν!
Μᾶς μίλησαν γιά "συνοστισμούς"τῆς Σμύρνης, ὑποβάθμισαν μεγάλα μας ἱστορικά γεγονότα, γκρέμισαν ἀπό τίς παιδικές ψυχές τήν ἁγνότητα καί παρουσίασαν τόν Ἃγιο Βασίλη σάν κάποιο κοινό παλιόγερο που στεγνώνει τά σώβρακά του !
Στήν θέσι ὃλων αὐτῶν, θεματικές ἑβδομάδες μέ σεξουαλικά θέματα γιά τίς παιδικές ἡλικίες μέ καταφανέστατο σκοπό να γκρεμήσουν κάθε ἁγνό κάτω ἀπό τα ἀδιάφορα βλέμματα βολεμμένων ἢ βαρεμμένων ἀπό ψευτοπροοδευτισμό γονιῶν !
Πληροφορῶ ὃλους αὐτούς πού δέν ἒμαθαν τί ἦταν ἡ 'Αντιγόνη  τοῦ Σοφοκλέους πού πέταξαν ἀπό τά σχολεῖα, ἢ που ξυστά ἂκουσαν στό βαριεστημένο πέρασμα τους ἀπό αὐτά, τούς λέω λοιπόν ὃτι εἶναι ἡ ἀποθέωσις τοῦ πραγματικοῦ ἒρωτα καί τοῦ ὑπέρτατου καθήκοντος !
Ἒργο τοῦ ὁποίου οἱ άρχές θα ἒπρεπε να εἶχαν θέσι μέσα στά ἀναγνωστικά τῶν δημοτικῶν .
Διότι ἀπό παιδί ὁ ἂνθρωπος ὀφείλει τα διδάσκεται σεβασμό στα δύο αὐτα ζωτικά γιά τόν κόσμο στοιχεῖα .
Ἒχουμε ὃλοι ἀκούσει αὐτὀ τό "Ἒρως ἀνίκατε μᾶχαν, ὃς ἒν κτήμασιν πίπτεις, ὃς ἒν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, φοιτᾶς δε ὑπερπόντιος ἒν τ ἀγρονόμοις αὐλαῖς και σοι οὐδείς φύξιμος οὐδ'ἀθανάτων οὒτε ἁμερίων ἀνθρώπων" ...
Στίχους πού ἀκούσαμε περισσότερο ἀπό την Βουγιουκλάκη παρά ἀπό τά σχολεῖα ...
Ἀποθέωσις τοῦ καθήκοντος στό πρόσωπο τῆς Ἀντιγόνης τῆς γυναίκας πού τόλμησε να πεῖ ΟΧΙ  στήν ἐξουσία τῶν ἀρχόντων ἐπειδή οἱ διαταγές τους ἦσαν άντίθετες πρός τούς Θεϊκούς νόμους ! 
Σήμερα οἱ παγκόσμιοι ἂρχοντες θέλουν συμβιβασμένα ἀνθρωπάκια που λένε ΝΑΙ  σκύβοντας καί γονυπετώντας  μπρόστα στήν ἐφήμερη δυναμί τους !
( Ἂν θέλετε, διαβάσετε τό δημοσίευμα μου πού ἒκανα για τήν Ἀντιγόνη σ'αὐτόν τόν σύνδεσμο http://dermatas.blogspot.gr/2017/02/blog-post_3.html )
ΣὉ Ρήγας Φεραῖος στόν βάθος ! Θά ἀποκαθηλωθεῖ γρήγορα γιατί πρέπει να μποῦν εἰκόνες που ἐκφραζουν την σημερινή πραγματικότητα !...  Δηλαδή εἰκόνες πού διδάσκουν ὃτι ὑπάρχει καί τρίτο φίλο στήν κοινωνία τό ὁποῖο πρέπει να γίνει ἀποδεκτό ἀπό τήν παιδική ἡλικία !...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου