Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

TOTE...

Οἱ ἐνεργοί πολίτες τῆς ἐποχῆς σε προσωπική ἐργασία ... Γιά να διαπλατυνθεῖ ὁ κεντρικός μας δρόμος πρός Ἑρμιόνη τό ἒτος 1977, ὃλο τό χωριό συμμετεῖχε στίς ἐργασίες μετακινήσεως τῶν μανδρότειχων !  Ἂν δέν εἶχε συμμετάσχει ἡ κοινότητα σ' αὐτό τό ἒργο, ποσῶς ἐνδιέφερε το αἰώνιο κομματικό κράτος ἡ ἀσφάλεια καί ἡ σωστή λειτουργία τοῦ δρόμου !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου