Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΛΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ...

Τότε εἲχαμε κοινότητα!    Εἲχαμε αὐτό πού ὀνομάζουν Τοπική Αὐτοδιοίκησι ! 
Δηλαδή, αὐτό που ἐκφράζουν οἱ λέξεις !
Διότι σήμερα ἒφτιαξαν ἓνα σύστημα τέρας που το ὀνόμασαν Τοπική Αυτοδιοίκησι καί τό ὁποῖο δέν ἒχει καμία σχέσι με τόν τόπο, με τήν δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων να λύνουν τα προβλήματα τοῦ χώρου στόν ὁποῖον ζοῦν μεσα ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ ἐνεργοῦ πολίτη.
Τότε ώς κοινότης, πρωτοστατήσαμε καί σε αὐτό τόν τομέα . Ὑπήρξαμε ἀπό τίς ἐλάχιστες κοινότητες στήν Ἑλλάδα πού εἲχαμε ὀργανώσει ἒκθεσι λαογραφίας.
Τιμώμενα πρόσωπα σ΄αυτές τίς ἐκδηλώσεις δέν εἲχαμε ποτέ καλέσει τήν κάθε Μαγδάλω τῆς πολιτικῆς. Διότι ὃ,που γάμος καί χαρά ἡ Μαγδάλω  πρώτη...
Θά τούς εἲχαμε καλέσει 
αὐτοδίκαια ὂχι για ρουσφέτια ἀλλά να τούς τιμήσουμε ὡς νομοθετικά ὂργανα καί μόνον ὃταν θα νομοθετοῦσαν γιά ἓνα κράτος δικαίου μέσα στό ὁποῖο ὃλοι οἱ πολίτες βρίσκουν αὐτοδίκαια καί χωρίς ρουσφέτια τήν καταξίωσί τους. Δηλαδή, ὃταν προηγουμένως μᾶς εἶχαν ζητήσει ἀπόψεις μας πάνω σε νόμους που ψηφίζουν γιά μᾶς ἀλλά μέ ἐμᾶς...
Καλέσαμε τόν δήμαρχο τοῦ 
Κρανιδίου καί κοινοτάρχες γιά να τιμήσουμε στό πρόσωπό τους τούς κατοίκους τῶν γειτονικῶν μας χωριῶν .
Καί γιά νά γίνουν ὃλα αὐτά, δέν πήραμε ἀπό πουθενά χρηματοδοτήσεις . Πήραμε δύναμι μόνον μέσα ἀπό τήν ψυχή μας .
Συντονιστές ὁ πρόεδρος, ο δάσκαλος τοῦ χωριοῦ και  ὁ ἱερέας. 
Διότι αὐτοί οἱ τρεῖς παράγοντες εἶναι οἱ μοναδικοί πού θα καλλιεργήσουν τήν ἑνότητα τῆς κοινωνίας γιά να παράγη ἒργο !
 Οἱ νοικοκυρές τοῦ χωριοῦ, εἶχαν φτιάξει ὃλα αὐτά πού ἀποτελοῦσαν και χαρά τῶν τότε παιδιῶν ...


Έδῶ, ὁ δήμαρχος τοῦ Κρανιδίου Γεώργιος Φραγκούλης, κόβει τήν κορδέλα τῆς ἐκθέσεως .

Ἀριστερά ὁ φίλος κοινοτάρχης τῆς Ἑρμιόνης ὁ ἀείμνηστος Ἀπόστολος Σπετσιώτης μέ τήν σύζυγό του, ὁ δήμαρχος Κρανιδίου στό μέσον καί ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Μιχάλης Κολυμπάδης δημοτικός σύμβουλος έπίσης Ἑρμιόνης.

Μετά ἀκολουθεῖ το σχετικό γλέντι με ἐπικεφαλεῖς τις κορμοστασιές τοῦ χωριοῦ ...

Ἐξωτερική εἰκόνα τοῦ ἐκθεσιακοῦ χώρου .

Ἡ γίδινη κάπα, ἡ μαγκούρα καί  τό σακίδιο, εἶναι ἀπό τά ἐκθέματα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου