Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΠΟΤΕ Η ΤΟΤΕ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ...

Ἡ χορευτική ὁμάδα τοῦ χωριοῦ σε χορευτική ἐκδήλωσι στο τότε ξενοδοχεῖο Σκάρλετ, σημερινό "Ἑρμιόνη" το ἒτος 1978 .
Τότε εἲχαμε την μοναδική ὁμάδα  τοῦ εἲδους σε ὃλη την ἐπαρχία και ἀπό τις λίγες σε ὃλη την Ελλάδα !
Σήμερα ἀτονήσαμε; Δεν νομίζω . Ἁπλῶς βρισκόμαστε σ'αὐτήν την βαθιά κρίσι πού μαστίζει κάθε γωνιά τῆς χώρας ! Δηλαδή , ἒλλειψι νεολαίας, ἀσταθεια εργασίας, ἀνεπαρκές μεροκάματο  !
Διότι παλιά, στην ἐποχή τῆς γενιᾶς μας, στο δημοτικό τοῦ χωριοῦ φοιτούσαμε περίπου ἑκατό παιδια, χώρια αὐτά που  πήγαιναν σχολεῖο στο Μεταλλεῖο !
Τότε είχαμε μπροστά μας ὁράματα για μέλλον, στοιχεῖα πού στέρησαν ἀπό τις σημερινές γενιές.
Στήν ἐποχή τῆς γενιᾶς τῶν σημερινῶν τριανταπεντάριδων και σαραντάρηδων, φοιτοῦσαν 70 παιδιά !
Σήμερα πόσα ;...
Μην ξεχνάμε ὃτι στην σημερινή ἐποχή τῶν τεράτων τῆς πολιτικῆς τά ὁποία πολλοί ἒχουν έρωτευτεῖ, τα παιδιά αποτελοῦν τεκμήριο εἰσοδήματος !!!...
Ἂν εξακολουθήσουμε αὐτή τήν πορεία θα ἀποδειχθοῦμε ἡ ποιό ἒκφυλη γενιά που πέρασε ποτέ ἀπό τον κόσμο ... Ἡ γενιά πού για το μικροσυμφέρον της ἐπικροτεῖ ἢ ἁπλῶς ἀποδέχεται με ἀπάθεια καταστάσεις ἐπιθανάτιες !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου