Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ . ΕΤΟΣ 1984 ....


Ἓνας αἰῶνας ἀπό τότε ...
Ἡ κοινωνία μας διατηρεί πάντα μία ἒμφυτη ζωντάνια και ὑπῆρξε πρωτοπόρα σε ὃλες τις εκδηλώσεις!
Τότε βέβαια είχαμε περισσότερο κόσμο, περισσότερη νεολαία και να σκεφτούμε ὃτι ὃταν λέγαμε γιορτή κρασιού ἐννοούσαμε κάτι σπάνιο... ὃπως στο Δαφνί ! Και γενικά, τέτοιες εκδηλώσεις γίνονταν σε ἐλλάχιστα μέρη στην Ἑλλάδα !
Ἡ παρουσία εἶναι πάντα οἰκογενειακή !  Φυσικά καί διαχρονική...


Ὃλοι ἐπί τῶ ἒργω...

Βέβαια και το ὂνομα Μούγιος , εἶναι διαχρονικό στις εκδηλώσεις ...

Πρωτοπόρος τοτε σε ὃλες τις ἐκδηλώσεις ! Και στά πολιτιστικά και στά ἒργα τῆς κοινότητας !

Τά κανάτια ἐδῶ μᾶς λένε κάτι ;  ....

Ὁ τότε νομάρχης κ.Θωμᾶς Μεταξᾶς με τον Στρατιωτικό διοικητή Τριπόλεως.


Τά γεμᾶτα χάρη και Ἑλληνική ὁμορφιά  κορίτσια πουλᾶνε λαχνούς και είσητήρια ...

Ἡ Δήμητρα ὑπῆρξε πάντα πρωτοπόρα σε ὃλες τις ἐκδηλώσεις ! Το μάθανε σε κάποια μακρινή κοινότητα και μᾶς την ἁρπάξανε....


Τώρα γιατί ἒλλειπε ἀπό τις φωτογραφίες ἡ μικρή ἀδελφή, ἦταν μωρό τότε ...

Νομίζω ὃτι οἱ ρόλοι ἦταν σωστά κατανεμημένοι ... Οἱ ποιο δυνατοί  ἐφοδιάζαν με κρασί τά βαρέλια.!

Ἦσαν απαραίτητες βέβαια και οἱ δημόσιες σχέσεις...Και για να δείξουμε ὃτι ἒχουμε πεῖρα σ' αὐτές,  σήμερα βάψαμε ἂσπρα τά μαλιά μας ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου