Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΙΛΕΟΙ"
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙ
ΣΤΙΣ 25/9/2016
ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
(βάσει των άρθρων 12 & 13 του καταστατικού)
ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ.
1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα Γ.Σ.
2) Απολογισμός παρελθούσας χρήσης
3) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
4) Προϋπολογισμός 1/9/2016 – 31/8/2017
5) Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τη παρελθούσα χρήση
6) Άλλα θέματα
7) Για τα μέλη που δεν είναι οικονομικά ενήμερα (συνδρομή
€1/μήνα) υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης την ίδια μέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου